Skal Tømmerflåden udvides? Og hvad skal der ske med Caféen?
For et stykke tid siden kunne man i lokalaviserne læse, at kommunens politikere overvejer ændringer i de muligheder, der skal være for de unge mennesker i kommunen. Blandt andet kunne man læse, at børn der går i 6. klasse fremover skal have mulighed for at være medlem af fritidsklubberne, og at der skal laves nogle nye ungdomshuse for de unge fra 7. klasse – 18 år.

Nu er embedsmændene på rådhuset blevet bedt om at tænke over detaljer i forslaget, som kan have mange gode sider – men også nogle sider, hvor man kan være i tvivl om udbyttet.


Vi har i mange år haft venteliste til Caféen – og med det nye forslag, hvor børnene bliver i Tømmerflåden til og med 6. klasse, vil denne venteliste forsvinde. Rigtig godt! Tømmerflåden vil let kunne rettes til, så der også bliver nogle rigtig gode tilbud til børnene i 6. klasse.

Lidt sværere bliver det, når der i forslaget ligger, at de unge i 7. klasse og op fremover kun skal have tilbud, der ligger udenfor skolens område. Tanken er, at der skal bygges et nyt ungdomscenter i Nord, måske i de bygninger, som Statens Pædagogiske Forsøgscenter tidligere brugte. Meningen er, at huset skal fungere som et kraftcenter, der kan suge de unge til sig, fordi tilbuddet bliver særdeles attraktivt og åbent både eftermiddag og aften.

Hvis det nye hus bliver en succes, får vores mange unge et rigtig spændende tilbud. Men – gys – hvad nu, hvis det ikke går? Så må vi vinke farvel til vores gode Caféen – uden at der kommer et reelt alternativ for de unge mennesker. Hvis forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, bliver de unge henvist til de tre kommunale tilbud: Ungdomscentret i Nord, Broparken Byggelegeplads eller knallertbanen ovre ved Vestvolden.

Vi har hvert år unge mennesker, der bliver tvunget ud fra Caféen, fordi de stopper i 7. klasse. De har hidtil meget entydigt givet udtryk for, at de ønsker at kunne fortsætte på Tinderhøj i et fritidstilbud hos os. Lige nu blæser vindene i en anden retning – nemlig i retning af Islev.

Forældrerådet vil diskutere emnet på deres møde i december.

Flemming Brandt
[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]