Pædagogerne strejker

Pædagogernes fagforening har sendt strejkevarsel.
Omkring 7.000 pædagoger vil fra 1. april være omfattet af strejke.

Heldigvis dog ikke hos os.
Til gengæld vil børn og forældre på Frederiksberg og i Høje Taastrup blive berørt af strejken.

Det forventes dog, at forligskvinden vil udsætte strejken i 2 * 2 uger, så den først bliver effektiv i starten af maj.

Forhåbentlig bliver der ikke for meget uro som følge af strejken, så vi fortsat kan yde den sædvanlige service.


Lukkedage i foråret

Vær opmærksom på, at SFO’en som sædvanlig holder lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, dvs. fredag 2. maj, og Grundlovsdag den 5. juni. For at være helt sikker på, at alle familier er opmærksom på lukkedagene, vil I senere modtage et brev med posten.

Tilbage til middelalderen

Tirsdag 27. maj… datoen står lysende klar for alle os, der arbejder i Tinderhøj SFO. Og efterhånden som vi nærmer os, vil også børnene få datoen ind under huden. Det er dagen… DAGEN… den dag, vi i øjeblikket forbereder os til. Og jo tættere på vi kommer, desto mere vil forberedelserne præge hverdagen i SFO’en.

Vi forbereder os til den store fest, som hele SFO’en holder for børn og familier. Den fest, vi kun holder hvert andet år, fordi arbejdet omkring den er så stort – og festen hvert år skal overgå sidste fest.

Forventningerne er store, mange aftaler er på plads. Efterhånden som der danner sig et klarere billede af festens indhold, kommer man til at glæde sig mere og mere. Vi ses – til en hyggelig sommeraften på årets middelaldermarked a’la Tinderhøj!

Spørgeskema

Tak, tak, tak! Tusind tak for jeres hjælp!

I har alle fået et spørgeskema sendt hjem. Mange har heldigvis givet sig tid til at tale sammen i familien, og besvare spørgsmålene. Vi har fået så mange skemaer, så vi kan få vigtige fingerpeg på, hvor det kan være vigtigt, at vi i perso-nalegruppen skal sætte ind.

Vi i SFO’en håber, at I fik nogle vigtige samtaler, da skemaerne skulle udfyldes. Og er spændt på at se, om de værdier, vi sætter i højsædet, også kan ses og mærkes af forældre og børn.

Som altid, når spørgeskemaer skal efterbehandles, forventes det at opgaven med at tolke svarene, bliver omfangsrig. I skrivende stund er vores sekretærer ved at overføre de mange besvarelser til et skema, så personalet i anonym form får alle meningstilkendegivelser i hænde.

Resultatet af selve under-søgelsen forventes at være klar inden sommerferien. Til den tid vil I på denne plads kunne læse nogle overordnede betragtninger om undersøgelsens resultat.

Flemming Brandt

[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]