Mail og nyhedsbreve

Spar på papiret – modtag Flaskeposten og andre breve i din mailbox.

Det er en aftale, kun med vindere: Du er sikker på at modtage breve og blade fra os, uden at spekulere på, om noget er for-svundet i skoletasken. Vi sparer rigtig meget papir hver måned – og også tid til trykning. Vi har nu 135 adresser i vores mail-kartotek, så efterhånden vil det kunne ses både på den tid, vi bruger til trykning af blade og breve, og også på vores udgifter.

Der er stadig plads til flere i kartoteket. Hvis du, der nu sidder med Flaskeposten i papir-udgaven, skulle ønske at få vores blade og de fleste andre sedler sendt hjem i mailboksen, så aflever en seddel med barnets fulde navn, afdeling og tydelig mailadresse i din afdeling.

Du kan også sende en mail med angivelse af barnets fulde navn og afdeling til: mailus@thecafe.dk.

Skulle du opleve problemer med den elektroniske post, er det samme adresse, der kan skrives til. Vær opmærksom på, at adressen kun kan bruges til beskeder vedr. vores mailliste.

Nu, hvor vi opfordrer til elektronisk kommunikation, må vi vel også gentage afdelingernes mail-adresser. I skal bare være opmærksomme på, at disse mailbokse kun tjekkes i forbindelse med besvarelse af diverse sedler, f.eks. om fremmøde i ferierne. De kan altså ikke bruges til daglige beskeder eller anden kommunikation.

Her er en liste over afdelingernes mailadresser:

Skattekisten: skattekisten@thecafe.dk
Piratskibet: piratskibet@thecafe.dk
Tømmerflåden: tommerfladen@thecafe.dk
Caféen: cafeen@thecafe.dkVi venter på politikerne

For tiden går vi, der arbejder i SFO’en, lidt og venter. Vi venter - med fornemmelsen af, at store beslutninger, der kan få stor indflydelse på vores hverdag, står lige om hjørnet.

Her i november skal kommunalbestyrelsen beslutte, om de kommende skolestartere skal starte i SFO, før end de plejer. Et forslag lyder på startdatoer den 1. maj og 15. maj. Hvis det bliver besluttet, skal de nye, små være velkomne – men det vil unægtelig få en del betydning for, hvordan vi skal organisere os i SFO’en.

En anden beslutning, om strukturen omkring kommunens unge, skulle havde været behandlet i kommunalbestyrelsen. Det er nu udsat til et seminar i januar, hvor politikerne vil tale strukturen grundigere igennem. Det er samtidig besluttet at skille ting-ene ad, så der skal behandles tre selvstændige sager:

1 Nedlæggelse af kommunens tre café-væresteder for unge i 6. og 7. klasse. I stedet skal der på alle skoler tilbydes børn i 6. klasse, at de kan fortsætte i fritidsklubben. Unge i 7. klasse skal henvises til ungdomsklubberne i kommunen.

2 Nedlæggelse af kommunens tre ungdomsklubber på skolerne. I stedet skal oprettes et ungdomscenter i Nord, og det eksisterende Milestedets Ungdomshus skal ændre status til ungdomscenter.

3 Oprettelse af en særlig skoleform til unge, der ikke går i skole.


Det er – naturligvis – især den første del, vi er særligt interesserede i. Vil vores velbesøgte, rare Caféen blive nedlagt? Og hvad skal der ske med alle dem, der er glade for Caféen, men som efter sommerferien skal i 7. klasse? Nå, lad os nu se, det er jo kløgtige folk, der sidder i Rød-ovres kommunalbestyrelse.

Den tredje beslutning, vi venter i januar, er, at det i kommunens budget er besluttet at spare små 5. mio. på børne- og skoleforvaltnings område til næste år – og det dobbelte i årene deref-ter. Det svarer til en besparelse på 1% af det samlede budget i 2009 og 2% i 2010 og fremover. Hvilken indflydelse det kan få for vores SFO … puh, det tør man jo næsten ikke gætte på.

Alt i alt store beslutninger. Men: vi lever, vi udvikler vores pædagogik og har troen på, at det skal nok gå… Vi har stadig energien, vi forbeholder os ret til at være gode til vores arbejde – og til, at børnene er glade for og trygge ved at være i SFO’en.
Flemming Brandt


[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]