Tak for hjælpen

Den 3. og den 15. maj sagde vi goddag og velkommen til 45 nye børn i SFO’en. Det ser ud til, at alle er faldet rigtig godt til. Det er en fornøjelse at komme forbi i formiddagstimerne og se den aktivitet, børn og voksne lægger for dagen.

Både børn og personale arbejder ihærdigt for, at børnene skal vænne sig til at modtage fælles beskeder, huske hvad der er aftalt, og - ikke mindst - vente med at tage ordet, til alle kan høre, hvad jeg har på hjerte. For at skabe opmærksomhed omkring det, man siger, er det vigtigt, at også tilhørerne synes, det er interessant - uh, det er altså svært… I disse dage “strammes garnet” en smule, så aktiviteterne i børnegrupperne bliver lidt mere strukturerede. Om ikke så lang tid hedder det jo børnehaveklasse, og børnene er nysgerrige, og vil så gerne lære.

Kort efter de nye børn var startet, blev forældrene bedt om at give deres mening til kende om, hvad de mente, vi havde håndteret rigtig godt - og også, hvor der efter deres mening var mulighed for forbedringer. Vi har fået rigtig mange svar. Tak for det! Hvor er det godt, at I sådan vil hjælpe os! Især skal I have tak, fordi I er kommet med så mange konstruktive og kreative idéer til, hvordan vi kan organisere starten bedre. Der vil helt sikkert være mange af jeres forslag, I vil kunne nikke genkendende til, når vi til næste år skal tage imod de nye børn.

Her inden sommerferien evaluerer personalet hele periodens arbejde. Det har jo været første gang, vi har lavet et introduktionsforløb. Vores altid fleksible og opmærksomme personale har rettet mange ting, som ikke lige blev, som vi havde forventet i planlægningsfasen. Vi vil skrive alle vores erfaringer ned, så vi kan huske, hvad der gik godt, og hvad der skal ændres på.

Ingen kolonier i denne sommerferie

Det er rigtig ærgerligt - for første gang en sommerferie, hvor ingen af SFO’ens afdelinger kan komme på koloni. Jeg kan forstå, at der “ude i byen” er flere versioner af sandheden omkring dette, derfor en gentagelse her:

Beslutningen om at stoppe vores sommerkolonier har været flere år undervejs. Den blev så truffet i løbet af sommeren sidste år. Der var to grunde:

Dels er SFO’ens økonomi gennem flere år blevet mere og mere stram, fordi vores budgetter ikke helt har fulgt med prisstigningerne. Det gjorde, at vores udgift til kolonierne efterhånden kom til at fylde en alt for stor del af vores årlige budget.

Dels havde vi gennem flere år oplevet et faldende deltagerantal på kolonierne. Samtidig havde vi set, at flere og flere ønskede, at deres børn skulle passes “hjemme” i SFO’en, mens kammeraterne var på koloni. Det betød i praksis, at vi skulle have rigtig meget personale på koloni, samtidig med, at vi skulle have personale til at holde åbent, i hvad der svarede til en hel SFO-afdeling. Det kunne vi simpelthen ikke skaffe kvalificeret personale til. Resultatet blev utilfredsstillende - både for personalet, for de børn der var på koloni og for de børn, der var hjemme.

Det har været svært for personale, børn og forældre at acceptere, at en aktivitet, der har været så meget kvalitet i, sådan måtte skrinlægges. Der har desværre ikke været nogen vej udenom.

God sommerferie

På trods af de manglende kolonier skal det nu nok blive en god sommerferie alligevel! I disse uger lægges der sidste hånd på ferieplaner med forskellige aktiviteter og udflugter hen over sommeren. Som noget nyt vil vi i år prøve at lave tre udflugter i fællesskab for hele SFO’en, både store og små. Den første af turene bliver en biograftur. Til de to andre udflugter har vi lejet en bus, som kører os til et attraktivt udflugtsmål. Andre aktiviteter og udflugter planlægges som udgangspunkt for Skattekisten/Piratskibet og for Tømmerflåden og Caféen hver for sig.

Bemærk, at Piratskibet og Skattekisten slår sig sammen i de tyndest befolkede ferieuger, og bor i Skattekisten.

…og farvel

Sommerferien bliver samtidig den tid, hvor vi desværre må sige farvel til nogle af vores børn: Farvel, og hav det godt, skal lyde til jer, der nu går ud af 7. klasse og derfor ikke længere kan gå i Caféen. Jeg håber, at I vil gøre brug af de ungdomsklubber, vi har i området, så I stadig kan hænge ud med kammeraterne i trygge rammer. Vi kommer til at savne jer i Caféen. Heldigvis kan vi da stadig støde ind i hinanden på skolen - men alligevel…

Også farvel og hav det godt til jer, som skal over på Broparken Byggelegeplads. Vi kommer også til at savne jer. Det er stærkt, at I har fulgt jeres ønske om at komme på byggelegeplads, jeg ønsker jer alt godt.Flemming Brandt

[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet]

[Tømmerflåden] [Tømmerflåden & Caféens Vision] [Caféen]