The news


”Hva ska vi lave på onsdag”?

Denne sætning kom fra en af pigerne i klubben og var en hentydning til, hvad vi havde planlagt til tøsedagen på onsdag.

Det siger mig, at vi har fået skabt en ny tradition i klubben og at pigerne nyder disse onsdage, hvor vi laver noget kun for dem. Om det så er målrettede pigeaktiviteter, eller aktiviteter som også ville appellere til drenge, nyder de at lave noget, hvor der kun er piger med.

Da vi i starten af året besluttede at lave en dag om ugen kun for piger havde vi følgende mål for øje.

At klubben bliver mere attraktiv for pigerne og derved holde på dem.
At pigerne har indflydelse på aktiviteterne.

Skabe relationer på tværs af klassetrin

Skabe et frirum som giver os mulighed for at lære pigerne bedre at kende

Være på forkant med konflikter og hjælpe dem med at løse disse

At piger, børn som voksne bare “tøsehygger” sammen og får nogle fælles oplevelser


Med disse mål gik vi ud og fortalte pigerne om vores idé, om at lave en ugentlig dag kun for dem, hvilket blev mødt med stor jubel fra pigerne.

Har vi så opfyldt vores mål?

Ja, det synes vi, vi har. Dette er lige så meget pigernes fortjeneste som det er vores, da de virkelig har taget ideen til sig, og på den måde gjort den til deres egen.

Jeg er ikke i tvivl om at pigedagen er kommet for at blive. Det virker som om, at de piger, der går i klubben, kommer her meget også de dage der ikke er tøseaktiviteter. Selv de ældste piger, som vi de tidligere år har måttet slippe til fordel for hjemmehygge.

Pigerne er også mere sammen nu på tværs af klasserne selv om det er et af de punkter der skal arbejdes mere på.

Det virker også som om nogle af pigerne er blevet styrket i de relationer, de havde i forvejen.

Jeg har fået et større kendskab til en del af pigerne dels igennem aktiviteterne, men også tror jeg, netop fordi vi har lavet noget sammen med dem som er unikt.

Det er blevet nemmere at snakke med dem og fornemme på dem, hvis de går og grubler over noget.

Endvidere tror jeg, at de har nemmere ved at komme til os med deres problemer, fordi de også har fået et større kendskab til os voksne.

Det er dejligt at vide at vi har skabt “et rum” for pigerne i klubben.

Ca 1/3 af vores medlemmer er piger, hvilket vi godt kan se i det daglige. Det betyder at de godt kan blive usynlige og ikke bliver set lige så meget som drengene.

Vi er bevidste om at pigerne er vigtige for vores klub. De er med til at skabe ligevægt og harmoni.

Derfor vil vi også fortsætte med at pleje vores piger og lave aktiviteter som henvender sig til dem.

Så er der nogle der har en god idé, så kom endelig og fortæl den til os.

Slutteligt vil vi sige tak til pigerne for de mange dejlige oplevelser vi har haft på vores tøsedage. Det har været skønt at være sammen med Jer og lære Jer bedre at kende.

Louise

[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet]

[Tømmerflåden] [Tømmerflåden & Caféens Vision] [Caféen]