Siden februar har vi været i gang med at udvikle Tømmerflåden og Caféen til at blive en endnu bedre klub. Vi har været vidt omkring og er langt fra færdige. Vores arbejde indtil nu er mundet ud i denne Vision som vi gerne vil dele med forældre og børn. En stor del af Visionen, bygger på det arbejde vi allerede gør, og videre frem har vi ønsker og drømme om hvordan Klubben ser ud om 5 år, for at vores klub bliver verdens bedste sted at være.

Vi ønsker en hverdag, hvor børnene føler sig hjemme, finder venner og indgår i fællesskaber, og hvor det enkelte barn har mulighed for at udvikle sine personlige og sociale kompetencer. En hverdag der er tryg, udfordrende og uden mobning, hvor vi lytter til hinanden. Vi er nærværende og sætter børnene i højsæde i vores samspil med dem. En hverdag hvor der er plads til, at være impulsiv og lave det vi har lyst til.
Vi ønsker at være engagerede og møde børnene med et smil på læberne, når de kommer ind ad døren. Vi møder børnene hvor de er, og gennem tryghed og udfordringer fremmer vi deres udvikling og styrker deres nysgerrighed gennem leg, læring og aktiviteter. Vi behandler alle med respekt, yder omsorg, og lytter til børnene når de har brug for det. Vi inspirerer dem og er forbilleder for Dem i vores måde at være på. Der er tid til fordybelse, aktiviteter og projekter.

Vi ønsker et samarbejde med lærerne på skolen, der medvirker til at understøtte barnets muligheder for at udvikle gode og givende læringskompetencer, der fremmer barnets selvtillid og selvværd, og har fælles redskaber til at løse konflikter. Ligeledes ønsker vi et forældresamarbejde der bygger på gensidig respekt, opnået gennem åbenhed og dialog.

Vi ønsker sunde kostvaner. I baren er der et stort udbud af frugt, grønt og andre sunde tilbud, der er med til at præge børnenes indstilling til sund kost.

Vi ønsker fysiske rammer der er stimulerende for børnenes udviklings - og læringsmiljøer, med mange rum, gerne med flytbare vægge, så rummene tilpasses efter behov. Rum hvor børnene kan være uforstyrrede. Rum med hyggelige sofagrupper, hvor de kan spille og hygge. Rum der er dekorerede med billeder, malerier og flot graffiti, og er kreative og inspirerende til aktiviteter. Rum med store frodige planter og reoler der bugner af bøger og blade, og børnetavler med forskellige aktiviteter og projekter børnene kan melde sig til. I det hele taget er vores fysiske rammer med til at skabe et tilhørsforhold og en hyggelig atmosfære.

Vi ønsker stor indflydelse på vores eget arbejde. Der er en tillid til, at alle gør deres bedste hver dag, og en respekt om de ideer vi hver især har, med stor opbakning til at føre dem ud i livet, lige fra små aktiviteter i dagligdagen til større projekter over flere uger. Vi har stor respekt for hinandens forskelligheder, og bruger dette til at lære af hinanden og reflektere og undre os over egen og hinandens pædagogiske praksis, hvilket gør at vi bliver mere bevidste om vores arbejde.

Vi ønsker en synlig ledelse, der er engageret og klar til at give sig i kast med nye udfordringer, og giver plads til uddannelse f.eks. gennem diverse kurser og pædagogiske weekender.

Vi ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt udvikler os, og på det sociale plan har det godt sammen.
Vores ønsker til dagligdagen er hele tiden i forandring, men visionen er vi fælles om og arbejder hen imod. Noget kan vi allerede nu tilbyde, noget skal der arbejdes for og noget er godt på vej. Vi arbejder målrettet på hele tiden at blive Verdens Bedste Klub!
[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet]

[Tømmerflåden] [Tømmerflåden & Caféens Vision] [Caféen]