Tryghed
Piratskibet et sted hvor vi “næsten ikke” skælder ud
Er det trygt for vores børn, at skifte Piratskibet og
Skattekisten ud med Tømmerflåden?


Det spørgsmål har ligget os i Tømmerflåden på sinde i mange år. Det har ligeledes været et emne i forældrerådet, hvor vi, ligesom i personalegruppen, har talt om hvad vi allerede gør og hvordan vi kan blive endnu bedre til at modtage vores nye børn, så de føler sig trygge fra start i klubben.

Historisk set var Piratskibet, Skattekisten og Tømmerflåden for 10-12 år siden 3 afdelinger der ikke havde det store samarbejde. Piratskibet og Skattekisten havde noget, eftersom de havde børn i samme aldersklasse, men vi havde de større børn, så der var jo ikke så meget sammenligneligt. Eller var der? Det mente vores dengang nystartede SFO-leder, Flemming, i hvert fald at der var. Jeg kan huske, at en af hans kæpheste var, at vi 3 afdelinger hen ad vejen skulle opfatte os som én SFO, og samarbejde langt mere end vi gjorde. Det lykkedes, og det er min påstand, at det var her grundstenen blev lagt for, at vi kunne arbejde på at blive bedre til at modtage de nye børn. Det mener jeg, fordi det er det gode samarbejde mellem os SFOér der har gjort, at vi gør det vi gør i dag.

Det er jo i sagens natur Piratskibet og Skattekisten, der kender børnene rigtig godt inden de starter hos os. Derfor vigtigheden af et godt samarbejde, da det er dem der kan fortælle os lidt om børnene på forhånd. Og det var sådan vi gjorde i den spæde start for 6-7 år siden. Vi mente i Tømmerflåden, at børnene (i hvert fald nogle børn) kunne have brug for en ny start, i stedet for at have et prædikat hængende over hovedet, så vi ville gerne have dem gående en måneds tid og få vores eget indtryk af dem, inden vi talte om dem med de andre afdelinger. Så havde vi også et ansigt på børnene, hvilket vi syntes var rart.

Året efter indførte vi så en besøgsdag i maj måned, hvor en pædagog fra piratskibet og skattekisten kom over med de børn, der skulle starte efter sommerferien. Børnene fik et glas saft og lidt til den søde tand, og en snak med nogle af os voksne i klubben. Herefter viste nogle af klubbens børn de nye børn rundt og det gør de stadig. Fra denne dag af kunne de komme på besøg hver dag indtil sommerferien. De senere år har vi talt med pædagogerne fra skattekisten og piratskibet om, at det er vigtigt de er opmærksomme på hvem der måske ikke er så trygge ved at komme på besøg, så de kan hjælpe dem lidt herover.

Det er så her, for 4-5 år siden, at forældrerådet kommer ind over. Vi havde en god debat om det at starte i Tømmerflåden, og blev bevidst om, at der kan være så store problemer blandt børnene i en klasse, at det er vigtigt vi får oplysningerne inden de starter hos os, så det har vi gjort siden. Vi har dog stadig den holdning, at det for nogle børn kan være godt at starte et nyt sted, og komme væk fra de eventuelle problemer de har haft før. Selvfølgelig følger problemerne også ind i mellem med, da det er den samme børnegruppe de er i, men vi oplever alligevel, at der kan ske noget positivt bare skiftet i sig selv.

Vi har indenfor de sidste år haft et udeliv projekt med piraten og skatten, hvor vi har lavet fælles lege, fælles båldag o.s.v., hvor vi har fået et godt kendskab til vores fremtidige børn, ligesom de har lært os at kende. Selve projektet har ikke kørt et stykke tid, men jeg oplever at det har affødt et godt og positivt samarbejde når vi har aktiviteter på græsset, f.eks. er der tit piratbørn eller skattebørn med når Helmer er ude at spille fodbold, eller en fra skattekisten arrangerer rundboldkamp, er der også ind i mellem børn med fra Tømmerflåden. Disse ting oplever vi helt klart er med til at skabe en tryghed generelt overfor alle pædagoger her på stedet, men især for de børn der herigennem lærer os at kende inden de skal over til os at gå.

Vi har i år prøvet noget helt nyt. I forbindelse med at de nye børnehaveklasser startede i maj måned, havde vi 2 pædagoger med i maj og juni i 2. Klasse, da dem fra piraten og skatten der normalt var der, blev taget ud for at passe de små nye børn. Det er selvfølgelig rimelig nyt, men vi synes det har været rigtig godt. Louise og Allan har fulgt børnene i skolen og hermed oplevet dem i et andet miljø, hvilket gør at de har fået et endnu bedre kendskab til børnene. Samtidig er der flere børn fra 0. Og 1. Klasse der besøger os i øjeblikket, hvilket godt kan hænge sammen med at Louise og Allan er blevet nogle kendte ansigter i indskolingsbygningerne. Spændende, og vi er indstillet på at være med disse 2 måneder igen næste år.

De ting vi gør her, håber og tror vi på er med til at gøre det til en tryg overgang fra skatten og piraten og over til Tømmerflåden. Børn er forskellige, og der er nok altid nogen der er mere trygge end andre og hurtigere falder til, og vi gør vores bedste for at få dem med som måske har det lidt sværere med at falde til. Derfor er det noget der ind i mellem bliver debatteret, om vi gør nok, kan vi gøre mere, kan det gøres anderledes, da vi godt vil være rigtig gode til at tage imod jeres børn.

Henrik

Piratskibet et sted hvor vi “næsten ikke” skælder ud.

Hvad gør vi når vi ikke skælder ud?

Vi forsøger at møde de børn som har en konflikt, eller skal vi kalde det for en uoverensstemmelse.

Den første handling i en konflikt er at få børnene trøstet, eller hidset dem ned, så vi er i stand til at tale med hinanden.

Jeg taler og lytter til børnene, anerkender deres historie. Den sandhed som ifølge deres opfattelse er den helt rigtige historie.

Når begge børn har fortalt deres historie, stiller jeg spørgsmål, som kan være med til at barnet kan få en anden oplevelse af konflikten, eksempelvis kunne et spørgsmål være, kunne man have handlet anderledes, eller hvis det nu var dig som havde oplevet dette, hvad ville du så have gjort.

Det kan få den betydning, at konflikten åbner sig for de børn, som er en del af den, og der er pludselig mulighed for dialog og andre muligheder for løsninger.

Det vil sige at vi har flyttet konflikten væk fra det enkelte barn, og dermed givet muligheder for nye konflikt løsninger.

Når vi engang er blevet rigtigt dygtige til at anvende denne form for konfliktløsning, håber vi, at børnene kan tale med hinanden og bruge denne form i egne konflikter.

Peter

[Forside] [Leder] [Fælles indlæg] [Skattekisten]

[Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]