Caféen har det godt, tak

Tak, Caféen består, fungerer, har masser af medlemmer, der bruger Caféen flittigt. Og nu - endelig - ser det ud til, at det også vil se sådan ud fremover.

I over to år har fritidstilbuddet for de unge mennesker fra 6. klasse og op været til debat i kommunen. Mange forskellige muligheder har været drøftet. En af de muligheder, der længe har set ud til at blive ført ud i livet, har været, at café-være-stederne (altså vores Caféen) skulle lukkes, og at børn, der gik i 6. klasse i stedet skulle kunne gå i Tømmerflåden. Herefter skulle de unge henvises til to nye ungdomscentre, et i Syd og et i Nord, og kommunens ungdoms-klubber skulle nedlægges.

Den udgave ser nu ud til at være droppet. Kommunens politikere er i stedet kommet med et andet forslag, som skolernes bestyrelser og andre nu bliver spurgt om holdninger til.

Forslaget er meget enkelt: Caféerne på de tre skoler, hvor der er etableret café, får lov at fortsætte. På de tre skoler, der ikke har café, oprettes 25 pladser i SFO2 (altså det, der svarer til Tømmerflåden) for de, der går i 6. klasse.

Ungdomsklubberne fortsætter uændret.

Politikerne lægger op til, at forslaget ikke skal koste kommunekassen noget. De mener derfor, at forældrebetalingen i caféerne må stige, så det fra 1. august kommer til at koste kr. 521,- om måneden. Det er en stigning på kr. 181,-.

Forældrerådet har drøftet det nye forslag. Rådet har anbefalet skolebestyrelsen at sige tak til politikerne, fordi der er blevet lyttet til vores ønske om at bevare Caféen. Forældrerådet accepterede prisstigningen, fordi den gjorde det muligt, at 75 børn i 6. klasse nu får et godt fritidstilbud. Samtidig skriver forældrerådet, at vi ser frem til, når der er overblik over kommunens økonomi, at der bliver mulighed for at udvide Caféen til også at dække 8. klasse - og til at få caféer på alle kommunens skoler.

Kommunalbestyrelsen forventes inden sommerferien at træffe den endelige beslutning.

Nu kommer de - de nye børn

Har I set det? Garderober er ved at blive sat på plads - der ryddes op og pudses af. Jo, det ligner måske lidt, at nye skal flytte ind. Og det er lige, hvad der skal.

3. maj er vi klar: 24 nye børn i Skattekisten, og 24 nye børn i Piratskibet. Der alle kommer frisk fra børnehaven og klar til at indtage den nye verden. Vi glæder os til at tage imod, og til at gøre starten hos os til en rigtig god oplevelse.

Det er anden gang, vi tager imod børn i maj. Sidste år skrev vi rigtig mange erfaringer ned, og dem har vi lært af, tror vi. Vi havde et godt forløb for de nye sidste gang - i år bliver det bare en tand bedre: Alle børn starter samtidig, 3. maj. Vi har forberedt et fælles forløb den første dag. Programmet for ugerne der-efter er klar.

Hovedopgaven er, at alle skal blive trygge ved stedet og ved hinanden, og det vil være fokus de to første måneder - så “ungerne” er klar, når børnehaveklassen starter, som en fast gruppe, der allerede kender hinanden.

Velkommen til!

Flemming Brandt
[Forside] [Leder] [Fælles indlæg] [Familiearrangement]

[Skattekisten] [Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]