Skolepædagog
Det er nu 3. år i træk at, vi i Tømmerflåden er skolepædagoger i maj og juni i 2. klasse. Det er 2. gang jeg selv prøver det, og jeg må sige, at jeg synes det er rigtig givtigt.

Børnene ved jo godt at når sommerferien starter, så går de ikke længere i SFO men i klub. Og når vi så kommer i skolen i maj, lærer de en voksen fra klubben at kende på deres hjemmebane. Man kunne godt forestille sig, at når børnene starter i klubben, virker vi knap så fremmede for dem. Vi har skabt en tryghed så overgangen bliver nemmere at håndtere for børnene.For klubben er der også fordele. Når jeg er i skolen, lærer jeg børnene at kende på en anden måde end når de starter i klub. Her er de i den dagligdag de kender, med deres kammerater og det hierarki der nu engang er. De kommer og snakker og fortæller om sig selv, og jeg er sammen med dem mere koncentreret, end det ville være muligt i klubben når alle børnene lige er startet efter sommerferien.

Det er også to forskellige arenaer børnene bevæger sig i. Det er blevet tydeligere for mig efter at have været i skole, hvor stor forskel der kan være på den måde barnet er på, når det er i skole, og når det har fri.
Et barn der fungerer godt i skolen, måske pga. den mere faste struktur, kan have svært ved at fungere i det mere frie miljø, der er i klubben. Den omvente situation kan også være tilfældet. Det kan være en hjælp for barnet, at jeg ved, at det kan fungere i skolen. Den erfaring og viden om barnet giver en bredere forståelse for barnet, og jeg kan bruge denne viden til at guide barnet, når det er i klubben.

For mig personligt er det en glæde at være i skolen. Jeg lærer rigtig meget både fagligt og personligt, og glæder mig til næste år hvor jeg forhåbentlig igen skal være i skolen.

Louise, Tømmerflåden
[ Forside ] [ Leder ] [ Fælles ] [ Afrika ]
[ Skattekisten ] [ Piratskibet ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]