Sikkerhed frem for alt
Så er det sommer - og sammen med solen kommer også en masse leg udendørs. I år strammer vi lidt op på sikkerheden på legepladsen: Når børnene i SFO løber på løbehjul, skateboard eller rulleskøjter, skal det korrekte sikkerhedsudstyr være på. Sådan har det "altid" været, det nye er, at vi nu også vil have, at børnene bruger hjelm.

Først hjelm og alt det andet - og så rulleskøjterne til sidst.

Vores nye regler gælder både for de løbehjul og rulleskøjter, der kommer med hjemmefra, og når børnene låner udstyr i SFO. Der er købt nye hjelme til brug i Skattekisten og i Piratskibet, fordi det er i de to afdelinger, der bliver lånt rulleskøjter. Hvis børn i Tømmerflåden ønsker at løbe på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter, kan de låne sikkerhedsudstyr i Skattekisten og Piratskibet - eller medbringe hjemmefra.


Sommerferie
Jo jo, sommerferien nærmer sig - og det går stærkt!

I skal nu fortælle os, om jeres børn kommer i ferien.

Det gør I på det nye system - log ind og find fanebladet Ferie/Fri.
Det er ganske let - men gør det nu… og senest den 31. maj.

Det er meget vigtigt for os at få de tilmeldinger i hus, derfor vil I nok opleve, at personalet "går lidt til jer" her i maj for at huske jer på tilmeldingen.

Hvis der er noget som helst bøvl med tilmeldingen, så tal med personalet - vi hjælper gerne!

Flemming Brandt

[ Forside ] [ Leder ] [ Skattekisten ] [ Piratskibet ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]