NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013
SFO'ens fælles sider Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Caféen
Tilmelding til efterårsferien

Som altid vil vi gerne have at vide, hvilke børn der kommer - og hvornår. Denne gang skal I give besked i vores nye Tabulex-system.
Find det faneblad, der hedder Ferie/fri. Her markerer I både fridage og de dage, jeres barn kommer. Gør det så hurtigt som muligt - og senest den 1. oktober.

Fra forældremødet

Tak til de mange, der deltog - det er altid dejligt at mødes med jer. Og tak for jeres mange input.

På den fælles del af mødet fik I det hurtige overblik over det sidste års arbejde i SFO. Og det var ikke så lidt:

Nyt system til afkrydsning - som især i Piratskibet og Skattekisten voldte mange kvaler. Nu skulle alt gerne fungere igen. Rigtig mange er begyndt at skrive fridage m.m. ind i det nye system, og nu, hvor alt fungerer igen, håber vi, at alle tager systemet til sig.

Personale og forældreråd har talt meget om de grundlæggende værdier for vores arbejde i SFO. Vi vil være anerkendende og åbne. Vi vil være et aktivt sted. Og som noget nyt, vi har set som en hjælp for os: Vi vil være tydelige i vores kommunikation. Det skal hjælpe børn, der har svært ved at forstå vores beskeder.

Forældrerådet har opfordret os til at se på vores formidling til jer forældre. Det har fået os til at ændre på Flaskeposten, som nu har flere fotos og artikler om de ting, vi mener, kan give jer en fornemmelse af børnenes dag i SFO.

Vi har haft flere og flere aktiviteter på tværs af husene. Det har vi rigtig gode erfaringer med, og fortsætter med nye initiativer.

- og så har alle til og med 5. klasse fået iPads. Nu, hvor den første glæde over de nye iPads har lagt sig, skal vi se mere på, hvordan vi i SFO kan bruge iPads så vi støtter det, der sker i undervisningen.


Det er svært at spå, især om fremtiden. Vi har masser af planer for udviklingen det næste års tid:

Den kommende folkeskolereform bliver den største omvæltning af skole og SFO i mands minde. Vi skal selvfølgelig bruge en del tid på at forberede den nye tid - lige nu er vi spændt på hvilke økonomiske rammer, der lægges ned over os.

Vi skal eksperimentere med "understøttende undervisning". Vi vil medvirke til, at der sker læring i al den tid, børnene er på Tinderhøj - med respekt for, at børnene har fritid, mens de er i SFO.

Vi har fokus på udeliv i dette efterår. Der sker flere aktiviteter udendørs, end der plejer. Vi indhøster erfaringer, der skal bruges i vores videre planlægning.

Demokratiet - en besværlig størrelse - er stadig i fokus. Vi ønsker i SFO ikke blot at give børnene medindflydelse, men også at give dem en fornemmelse af, hvordan demokratiet fungerer.

Fredag 20. juni bør I skrive i kalenderen. Vi har en tradition for, at vi hvert andet år laver et brag af en fest. Vi sætter alle sejl til og giver hinanden en oplevelse ud over det sædvanlige.


Flemming Brandt


Det nye forældreråd

Der blev som vanligt valgt nyt forældreråd. Tak til alle, der stillede op! Jeg ser frem til nogle gode og nødvendige debatter hen over vinteren. Ikke mindst om læring i SFO, elektroniske medier og folkeskolereform.

Medlemmer i forældrerådet:

Piratskibet:
Kristine Hænschberg
Lasse Rossil
Rune Brinck

Skattekisten:
Thomas Maaløv
Rasmus Fischer
Pernille Mellerkær

Tømmerflåden:
Mette Killerup Pedersen
Lolita Rosenkilde

Til Caféens brugerråd blev der også valgt en forælderrerpæsentant

Forældrerepræsentanten i Brugerrådet er:

Louise Trolledahl Fejerskov

Tak til jer alle
Flemming Brandt
Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Caféen: Pernille Skau Nørgaard (redaktør)
Skattekisten: Morten Kølle Jensen, Piratskibet: Rie Pedersen, Tømmerflåden: Henrik Rolsted
Til Top