NYHEDSBREV APRIL 2015
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Tømmerflåden varmer op

Tømmerflåden får flere og flere besøgende i disse uger. Det er børnene i 2. klasse, som allerede har været på deres første introduktionsbesøg i Tømmerflåden, og som nu oftere og oftere lige kigger indenfor. For mange af børnenes vedkommende bliver det jo deres SFO, når vi kommer til sommerferien. Og de er velkomne gæster!

Nogle børn og forældre kan være i tvivl, om de nu skal vælge byggelegeplads eller Tømmerflåden - og her er det også en rigtig god mulighed, lige at kigge indenfor.

Alle er velkomne til f.eks. at slå sig ned i det kreative rum, i tumlesalen, omkring bordtennis - eller til en snak med noget af personalet, i Tømmerflåden.

Tømmerflåden inviterer naturligvis til det traditionelle grillarrangement for alle nye og nuværende børn og forældre i juni måned. Men der er ingen grund til at vente: Kom endelig på besøg, indsnus atmosfæren!

Flemming Brandt


Piratskibet skifter sejlretning og Skattekisten får nyt indhold

De nye børn, der skal starte i skole til sommer, er på vej ind ad døren. Faktisk har de allerede, når I læser dette, været til deres første arrangementer på skolen. De har mødt flere fra personalet, som skal være sammen med dem i undervisning og fritid. De har set deres kommende 0.klasse-lokale. Og de har set Pi-ratskibet, deres kommende SFO.

Som jeg skrev til jer for en måned siden: Vi laver om på vores måde at drive SFO på. Det sidste nye er, at vi nu også har sat dato på skiftet: De nye børn, der starter 4. maj, starter alle i Piratskibet. Og de børn, der skal starte i 1. og 2. B efter sommerferien, flytter over i deres nye afdeling, når SFO-afdelingerne ryk-ker hjem til sig selv, efter de har været slået sammen i sommerferien. Det vil sige den 3. august.

I personalegruppen arbejder vi med at få de mange løse ender, der altid vil være omkring en så stor æn-dring, på plads. Et personalemøde med den ændrede struktur på dagsordenen venter lige om hjørnet. Forleden holdt vi et velbesøgt, orienterende møde for forældrene. På det møde lovede SFO-lederen at følge op, så I kan følge med i de beslutninger, vi træffer, og i de erfaringer, vi indhøster, som fører til stør-re eller mindre ændringer undervejs. Det løfte skal nok blive overholdt - selv om det er lidt tidligt at komme med de store beskrivelser af drømme og aftaler.
Som beskrevet i sidste måned, skal Piratskibet fremover kun rumme 0. klasse, og de børn, der starter 1. maj. Skattekisten skal fremover rumme 1. og 2. klasserne. Børn og personale får fremover en hjemme-gruppe, hvor de hører til. Men børn og personale vil bevæge sig meget mere fra hus til hus. Alle aktivite-ter vil være fælles for de to huse. Målet er, at børnene skal være helt trygge ved begge huse, og derfor let rykker over i Skattekisten, når de skal flytte fra 0. klasse til 1. klasse.

I forbindelse med ændringen til den nye struktur er udgangspunktet, at børnenes primærpædagoger føl-ger med i det nye hus. Således vil Kenneth følge med 0. B videre til 1. B - og Skattekisten. Charlotte vil følge 1. B til 2. B og til Skattekisten. Børnene i 0. A bliver 1. A, og Kim vil være deres primærpædagog. 1. A bliver til 2.A - og skal skifte pædagog. Det bliver Charlotte, som således bliver knyttet til hele 2. klasse-teamet.

Som I kan forstå, er vi slet ikke færdige med planlægningen. Vi klør alle på og er sikre på, at vi får en velfungerende SFO, der afspejler skolens struktur - og som vil kunne stå for masser af aktivitet og nærvær.

Flemming Brandt


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top