NYHEDSBREV FEBRUAR 2015
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Midt i sæsonen

Da dette skoleår startede, tog vi alle hul på en ny måde at være i skole på. Børnenes skoledag blev længere, nye fag kom til og mange undervisningsformer ændrede sig. Også i SFO skete der store forandringer: Fælles for hele SFO’en var det, at en længere skoledag betød kortere eftermiddage i SFO’en. Pædagogerne fik nye opgaver i skolen, fordi de skulle stå for noget af den understøttende undervisning.

I Tømmerflåden måtte vi sige farvel til den ældste årgang, vores 7. klasser, fordi deres skoledag blev så lang, at de dårligt kunne nå at bruge vores cafe. Tømmerflådens kreative værksted flyttede op i caféens tidligere lokaler.

Det var nogle store mundfulde, vi tog! Og i starten var vi da også ved at få noget i den gale hals, fordi mange rutiner blev lavet om, og der skulle opfindes meget nyt.
Derfor er fornøjelsen også så meget større, når man går en tur igennem SFO’en i dag. Hele SFO’en summer af liv, aktiviteter og glade børn. Mange børn har brug for at være her lidt længere end tidligere, fordi de lige skal lege færdig sammen med kammeraterne, før de går hjem. I hastigt tempo er der kommet en ny hverdag, hvor rigtig mange børn både benytter sig af vores kreative tilbud, og de mange tilbud om bevægelse i skolens idrætssale og udendørs.

Hvor mange var bekymrede for, hvad der kunne ske med vores SFO efter en reform, er det dejligt at konstatere, at vi stadig har et tilbud med kvalitet: Masser af aktivitet, samtale, hygge og en varm atmosfære - og børn, der nyder at være sammen.
Besked i ferier

Her inden vinterferien var der en del forældre, der fik et lidt desperat brev fra mig. Alt for mange manglede at give os besked, om børnene kom i vinterferien. Så mange, at vores planlægning blev forhindret. Det er altså rigtig svært at være vidne til.

Pædagogerne vil gerne arrangere nogle hyggelige dage for de børn, der dukker op. Men de kan bare ikke arrangere noget, for de ved ikke, hvor mange, der skal arrangeres noget for - eller hvem.

Vi har prøvet rigtig meget forskelligt: At sende mails hjem. At sende SMS’er. At ringe til dem, der mangler at svare. At hive fat i jer forældre, når I kommer forbi.
Det tager flere timer for personalet at rykke for svar. Og når en pædagog skal gå fra for at gøre disse ting, betyder det, at dagens aktivitet med børnene ikke kan gennemføres. Det er altså utilfredsstillende at se på.

Derfor fik I min lidt desperate mail for nyligt. Og heldigvis gav den som resultat, at nogle fejl blev rettet, og flere fik meldt til eller fra - så vi kom ned et antal åbne aftaler, der var til at leve med.

Tak for svarene!
- og lad mig så lige tilføje: Sommerferietilmeldingen er også åbnet nu…
At sende besked via Tabulex


Tabulex-systemet er let, sikkert og effektivt. Beskeder kommer frem lynhurtigt. I skal blot være opmærksomme på, at vi, der sidder for enden af elektronikken, ikke altid reagerer lige så hurtigt. Jeg vil derfor tillade mig at gentage:

Husk, at du skal give besked om, at dit barn skal sendes hjem senest ½ time før. Personalet tjekker, hvem der skal sendes hjem, ½ time før det sker. Så hvis du sender beskeden til os senere end det, kan du ikke være sikker på, at vi ser det.

Husk også, at børn kun sendes hjem på hele og halve klokkeslæt. Der går alt for meget børnetid tabt, hvis personalet skal finde børn på ”skæve” tidspunkter.

Du er altid velkommen til at kigge indenfor - enten for at hente dit barn, eller for at tale med pædagogerne.


Flemming Brandt


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top