NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Tak for et godt forældremøde

Det er altid en fornøjelse at mødes med jer forældre og høre jeres tilbagemeldinger. Det giver altid os medarbejdere inspiration til videre udvikling af vores SFO. Forhåbentlig gav den dialog, der blev ført på møderne, også jer en fornemmelse af, hvad vores SFO står for, og hvad vi kan byde på i det skoleår, der netop er startet.

Som sædvanlig fik SFO-lederen lov at indlede mødet med en lille status over SFO’s virksomhed.:

Overordnet set kan man sige, at det første år med skolereformen har været et år, hvor vi har eksperimenteret med forskellige tiltag og har høstet erfaringer. I SFO har vi holdt vore gode, gamle værdier i hævd midt i omstillingsprocessen - værdier, der med fire ord beskriver, hvad vi især lægger vægt på i alt, hvad der foregår hos os: Tryghed, nærvær, aktivitet og tydelighed.

Den digitale verden har fyldt og fylder stadig meget i vores dagligdag. Både for så vidt angår den daglige indtjekning og komme-gå-tider. Og deraf følgende frustrationer, når man ikke lige synes, systemet makker ret. Men også hvad angår børnenes daglige brug af iPads og hybrider i SFO. Det er en debat, der har mange facetter - og hvor vi vist ikke har set den endegyldige sandhed endnu.

Strukturen omkring Skattekisten og Piratskibet er ændret, så Piratskibet nu rummer 0. klassebørn, mens Skattekisten rummer børn i 1. og 2. klasse. Det har især for børnene i 1. B og 2. B været et stort skift, ligesom også en del personale er flyttet rundt. Skiftet er sket for, at klasser på det enkelte trin har større mulighed for at arbejde sammen på tværs af klasser - og afspejles omkring langt de fleste klassetrin på skolen. Samtidig har det givet vore nye børn på skolen en rigtig god, rolig start.
Fremover vil langt de fleste værkstedaktiviteter tilbydes på tværs af de to huse, ligesom Tømmerflådens børn også vil blive tilbudt aktiviteter i Skattekisten og Piratskibet.

Efter det første års erfaringsindsamling er personalet nu begyndt at definere, hvad der skal beskrive Tinderhøj SFO i fremtiden. Det skal ske i samarbejde med vores forældreråd - og bliver også et tema, der skal diskuteres på kommunalt plan. Det er vigtigt, at vi definerer pejlemærker, så vi har en retning at bevæge os i - og at vi ved, hvorfor vi går i den retning.
Udviklingen videre frem ser ud til at få lidt medvind. Kommunalbestyrelsen har indgået økonomisk forlig, der betyder, at den bebudede 2% besparelse er taget af bordet. At børn i 4. og 5. klasse skal have hybrid-computere i stedet for deres iPads. At området omkring ”fingrene”, hvor vores mellemtrin og Tømmerflåden holder til, skal udbygges med et nyt fællesrum. Og endelig ser det også ud til, at der kan blive gjort noget ved vores legeplads. Positive meldinger! Det bliver spændende at være med til!

Forældrerådet

Vi har en god tradition for at bruge forældre som sparringspartnere. Vi vil gerne diskutere det, vi gør, og det, der er på vej, med forældre. Det bruger vi forældrerådet til. Rådet tager både temaer op, som personalet har brug for at debattere, og temaer, som forældrene bringer med.

Dette års forældreråd består af flg.:

Fra Piratskibet:

Anna Møller, Line Bierrings og Susanne Jensen

Fra Skattekisten:

Monika Andersson, Maja Sandahl, Tina Andersen og Heidi Aagaard Olsen

Fra Tømmerflåden:

Natascha Alrø

Rådet mødes tre gange i løbet af vinteren. Tak, fordi I stiller op. Jeg ser frem til nogle spændende debatter om fremtidens SFO.

Flemming Brandt
Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top