NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Kære Piratforældre

Tak til jer alle, der mødte op til vores første SFO forældremøde onsdag d.16 september.

Vi har forståelse for, at der er mange møder at se til i denne tid, og invitationen kom med kort varsel, men det var rart og hyggeligt at se jer. Til forældremødet fremlagde vi vores planer for aktiviteter og værksteder det kommende år. Vi gennemgik brug af tabulex og regler for iPad, ligesom vi fik god feedback fra jer forældre omkring vores virke som pædagoger. Aktiviteter i nærmeste fremtid

I det kreative værksted er børnene sammen med Rie i gang med at male malerier og dertilhørende billedrammer.

Bolette og Nadia har på initiativ fra børnene gang i en process med at lave et dukketeater. Der er mange børn, som har været i gang, såvel piger som drenge, og de har lavet mange forskellige figurer alt fra en is, en ballerina til et skelet. Det er næsten klart til at blive taget i brug.

Martin (pædagog) har åbnet for vores multirum – det gamle 00B klasseværelse, hvor han har lavet børneyoga kombineret med børnelatterklub. Det har været nyt, men børnene har været modige og nysgerrige, og været godt med. Vi har som opvarmning lavet latterklub for at få fjollet børnene godt igennem, inden yogaen mere bringer dem i et roligt stadie.
Børneyogaen har fokuseret på en mere kropslig kreativitet. Vi slutter af med mindfullness, hvor børnene slapper af og øver sig i meditation.

Vi er igen begyndt at bruge salen, og vi vil tilstræbe os på at være der minimum hver tirsdag. I salen laver vi forskellige boldlege, fangelege, og mere stillesiddende historiefortællende lege.

Her i den nærmeste fremtid kommer der til at være nogle nøgleaktiviteter:

Mandag: Lerværksted
Tirsdag: Salen
Torsdag: Musik
Fredag: Børne-parkour
(til og med uge 41)

Efter efterårsferien være der herudover være tilbud om træ-værksted, og et kreativt juleværksted. Børneyoga/multirum vil også fortsætte sideløbende.

Vi hænger hver dag et dagskema op ved siden af tabulexen, så I kan se hvilke tilbud jeres børn har haft og sammen med hvem af de voksne.


Brug af tabulex

I skal huske at skrive på tabulex i forhold til beskeder om legeaftaler, fridage, sygdom eller hvis jeres barn hentes af andre end jer.

Vi beder jer venligst så hurtigt som muligt, gå ind under Ferie/Fri fanen og skrive hvorvidt jeres barn har fri i efterårsferien.
Gerne også juleferie og vinterferie, hvis I allerede ved det.


iPad regler

Hver mandag, onsdag og fredag fra kl. 15.30 må børnene bruge iPads i SFOen.

Vi har forståelse for at nogen af jer ønsker mindre iPad tid, mens de er her på SFOen. Vi diskuterer stadig reglerne, men lige nu og her, så ser de sådan ud.

Børnene skal spørge om lov før de tager billeder af hinanden og os voksne, her i SFOen, ligesom ingen af de billeder vi tager
hernede bliver brugt til andet end internt brug, som f.eks. flaskeposten.

Hvis børnene tager billeder eller laver videoer hjemme, så snak med dem om hvad de må og ikke må vise herovre.

Vi har sendt en opmærksomhed ud om, hvilke spil jeres børn har på deres iPads. Vi forsøger at holde øje så godt vi kan, men opfordrer også jer til at tjekke op.

Venlig hilsen
Personalet i Piratskibet

Kære alle børn og forældre i 2. klasse

Som noget nyt, vil vi fra Tømmerflåden gerne give jer muligheden for at se hvad vi er for nogen, inden I måske efter sommerferien skal gå hos os.

Derfor inviterer vi børn ifølge forældre til en kop kaffe, en småkage, en snak, et spil billard eller andet af det vi kan, hver torsdag efter efterårsferien fra klokken 15.30.

Vi glæder os til at se jer

Tømmerflådens personale

Fødselsdage i september

Tillykke til jer alle


3. Mustapha 6 år

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top