NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Sidste nyt fra Skattekisten

Der var et rigtig godt fremmøde til SFO-forældremødet. Der blev drøftet mange ting, og der kom en masse gode input til det daglige i Skattekisten. Vil vil arbejde videre med de ting, som I som forældre har inspireret med.

Som nævnt på forældremødet er det ikke tilladt at bruge face-time og mobil i Skattekisten. Det er vigtigt, at I også taler med jeres børn om det, således at børnene ikke er i tvivl.

Efteråret er jo kommet og desværre også regnen. Vi oplever desværre, at der er mange børn, der ikke har regntøj og gummistøvler med. Vi håber derfor, at I vil tage denne opfordring til jer.
Vi har i Skattekisten på opfordring fra forældre valgt at flytte 1.B’s garderobe ud til 1.A’s garderobe, således at de to 1. klasser skal dele garderobe.Vi har overvejet flere løsninger, men den eneste mulige løsning der kunne lade sig gøre var at have 2 klasser i samme garderobe. Ændringen vil betyde, at der vil være mulighed for begge 1. klasser at kunne bruge garderoberne om morgenen, inden Skattekisten åbner kl. 7.50.

Skattekisten

Kære alle børn og forældre i 2. klasse

Som noget nyt, vil vi fra Tømmerflåden gerne give jer muligheden for at se hvad vi er for nogen, inden I måske efter sommerferien skal gå hos os.

Derfor inviterer vi børn ifølge forældre til en kop kaffe, en småkage, en snak, et spil billard eller andet af det vi kan, hver torsdag efter efterårsferien fra klokken 15.30.

Vi glæder os til at se jer

Tømmerflådens personale

Fødselsdage i september

Tillykke


1. Tobias 8 år


2. Mathias 7 år


15. Ella 8 år


18. Noah 7 år


19. Mashel 7 år


19. Zelina 7 år


20. Aija 9 år


22. Olivia 8 år


25. Laura 7 år


29. Sylvester 7 år


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top