NYHEDSBREV JUNI 2016
Fra ledelsen Børnesyn Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
God sommer

Så er skoleåret allerede ved at være slut. Om få dage samles vi alle i festsalen for at synge feriesangen - og så er det sommerferie. Det har endnu en gang været et begivenhedsrigt år. Det første år, hvor vi har haft en ny struktur, så 0. klasse-børnene har haft deres eget hus at boltre sig i, og hvor 1. og 2. klasse-børnene har været sammen som ”de store” i deres eget hus.

Det krævede især i starten af året en vis tilvænning, men fra oktober har vi heldigvis været oppe på fulde omdrejninger, hvor vore nye værksteder i Piratskibet har fungeret, og der er lavet masser af ting i træ og ler - ud over alle de ting, vi plejer at lave i SFO.

Det har været en fornøjelse at være vidne til, hvordan de to huse har opbygget en ny kultur, en ny måde at være sammen på, så alle trives. Naturligvis er der knaster, når mange mennesker er sammen i så mange timer som hos os. Det er de knaster, børn og personale i fællesskab har været rigtig gode til at arbejde med.

I starten af maj tog vi imod de nye børn, der efter sommerferien bliver de nye ”beboere” i Piratskibet. Det er tydeligt, at denne konstruktion er rigtig og vigtig for vore nye børn. Alle virker trygge og har hurtigt fundet sig til rette i de nye omgivelser. Det er så vigtigt, at alle føler skolen som deres. Og det er vist lykkedes for alle, allerede nu, inden vi går på sommerferie. Samtidig har de børn, der nu går i 0. klasse, allerede været på besøg flere gange i Skattekisten, som bliver deres nye ”hjem” efter sommerferien.

I Tømmerflåden er der kælet for traditionerne, og nye er kommet til. For et par år siden blev børnene, der går i 6. klasse, en del af klubbens hverdag, hvor de før i tiden havde deres egne rammer. Det er dejligt at opleve, hvordan særlige arrangementer for de ældste børn forenes med aktiviteter for de yngre. Der er ingen tvivl om, at alle føler sig velkomne i klubben, store som ”små”. I Tømmerflåden har der længe været åbent for de børn, der nu går i 2. klasse, og som her i sommerferien skal over at have deres faste gang i klubben. Det er godt at vide, at alle er trygge ved overgangen til deres nye lokaler!

Byggerod

Fortvej skal bygges om, det starter her i sommer. Det kan godt give bøvl i forbindelse med ankomst og afgang. Men det er kun en lille del.

Efter sommerferien starter vi skoleåret med, at en af skolens ”fingre” står uden børn. Det sker som det første, forberende skridt til en stor og ambitiøs sag: Til september rykker de store maskiner ind på skolen. Fingrene skal simpelthen have den helt store tur: Der skal bygges et nyt fællesrum mellem de to fingre. Et rum, som både skal benyttes i SFO-tid og i skoletid. Der skal bygges nye gange ud for klasselokalerne, gange med forskellige karnapper, hvor der bliver mulighed for at arbejde i grupper ud for selve klasselokalet. Vægge skal rives ned, større vinduer og døre sættes op.

Flere lokaler i SFO skal bygges om, så de får nye funktioner. Også her skal vægge rejses og andre rives ned.

Senere på skoleåret flytter byggeriet, så det bliver 1. sal og 2. sal, der skal renoveres. Her skal klasselokalerne gøres større, og grupperum skal etableres, så de bliver egnede til gruppearbejde. Muligvis bliver der også et mindre samlingslokale på 2. sal.

Når byggeriet ved fingrene er overstået, vil kommunens gartnerafdeling gå i gang med en stor renovering af legepladsen.

Vi skal de kommende måneder tåle en del byggerod. Til sidst vil vi stå med en moderne, gennemrenoveret skole. Det er vi nogle, der har glædet os til i mange år. Og nu sker det!

Arkitekten skal lige have lov at sætte de sidste streger. Skitser over den nye skole vil blive ophængt i skolens forhal fra torsdag 23. juni.

Flemming
Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top