NYHEDSBREV MARTS 2016
Fra ledelsen Børnesyn Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Fra et børneperspektiv

Gennem de sidste måneder har vi i SFO arbejdet på vores vision og handleplaner. Det er et spændende stykke arbejde, der får os til at tænke tanker og ind imellem se på tingene på ny.

Første halvdel - den fælles vision - ligger klar, tilbage står de individuelle handleplaner for afdelingerne. Her bliver det for alvor spændende, for det er her vi skal beslutte hvordan de enkelte SFOafdelinger skal se ud de næste år.

Direkte foranlediget af den snak vi havde i Tømmerflåden, spurgte jeg eleverne i 8.B, som er den sidste klasse, der gik ud af Caféen, hvad de huskede fra deres tid i Klub og Café.

Det kom der en rigtig god snak ud af. Der blev husket alt fra bananer og
arrangementer til gode venner og voksne, der bakkede op. Mange kom i tanke om episoder, der har præget dem, om hvad det har gjort for dem at gå i Klub og snakken kunne have fortsat længe, hvis ikke timen var slut.

Jeg endte med at udfordre og det betyder at denne måneds Flaskepost har fået et nyt faneblad - en ny side. Under overskriften Børnesyn, har Frederikke taget udfordringen op, og har skrevet et helt fantastisk indlæg om det at gå i Klub og Café.

Jeg håber I tager godt imod, lige som jeg håber I har lyst til at læse om det at gå i SFO fra et børneperspektiv.

Pernille Skau Nørgaard


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top