NYHEDSBREV APRIL 2017
Fra ledelsen Børnesyn Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Landets dygtigste pædagoger?

Lige inden påske var der en event, der markerede, at pædagogerne i Rødovre nu var færdige med deres efteruddannelse. Det har været en uddannelse, som har været særdeles anvendelig og allerede har sat sig spor i den måde, pædagogerne laver undervisning på.

Uddannelsen har været meget speciel, fordi en vigtig del bestod i, at den enkelte pædagogs understøttende undervisning blev observeret, og der efterfølgende var coaching til videre inspiration. Hertil blev koblet gennemgang af forskellig teori, der let kunne foldes ud i praksis. Alt i alt en særdeles velforberedt uddannelse, skræddersyet til Rødovres skoler, så vi kunne tilpasse uddannelse lige nøjagtigt til behovene på vores skole.

Forleden mødtes vi så, for at inspirere hinanden til videre arbejde. Det var ved denne lejlighed, det blev tydeligt: De mange penge og de store anstrengelser har været brugt godt! Hvor pædagogerne for et par år siden stod noget vaklende over for den nye opgave, at stå for en del af den understøttende undervisning, kunne vi se fagligt dygtige pædagoger, der havde styr på organiseringen af undervisning – og som
med stolthed kunne fremvise, hvordan det, der var prøvet af i uddannelsen, levede videre og blev brugt i praksis.

Her hos os på Tinderhøj er vi allerede gået videre end det, uddannelsen har givet os: Alle pædagoger har her i foråret fået en kollega som coach, og er ude at observere på kollegaens undervisning – for at kunne give sparring efterfølgende. Det er et rigtig stærkt middel til videre udvikling, vi således har fået gennem vores uddannelse.

Mange pædagoger landet over får en uddannelse, skruet sammen af Kommunernes Landsforening og pædagogernes fagforening i fællesskab. Den uddannelse, vore pædagoger netop har gennemgået, har været betydeligt bedre og meget tættere på praksis. Og uddannelsen fortsætter.

Det kan ses hver dag, hvor dygtige vore pædagoger er i den understøttende undervisning. Konstaterer en stolt SFO-leder. Hvor er det godt, at vi er i en kommune, der endnu en gang turde gå egne veje og satse mange penge på børnenes skolegang.

Flemming Brandt

Billeder fra pædagogernes afslutningsevent:




























Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top