NYHEDSBREV APRIL 2017
Fra ledelsen Børnesyn Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Sidste nyt fra Skattekisten

Vi har haft en måned, hvor vi har haft meget gang i Krea. Der er bl.a. blevet lavet meget påskepynt og kreating generelt.

Der har også været gang i et lerprojekt sammen med Piratskibet. Det har været meget besøgt.

Vi har også brugt noget tid i træværkstedet, som desværre er lukket indtil videre, da der kommer 3 nye børnehaveklasser, hvor den ene skal have klasse i det hidtidige træværksted, der oprindelig var klasseværelse.
Vi kommer også til at få besøg fra de nuværende 0-klasser, der skal starte i Skattekisten efter sommerferien. Det bliver rigtig hyggeligt.

Det samme gælder med 2. klasserne, der skal på besøg i klubben.

Vi håber, at alle har haft en god påske.

Kom og se, hvad børnene og pædagogerne har lært!

Vi har, med afsæt fra vores uddannelse "pædagogfaglighed i skolen", sat fokus på lerværkstedet, fordi vi tidligere har oplevet at børnene har haft svært ved at forstå, hvorfor de ikke kunne få deres lerting med hjem samme dag eller ugen efter.

I forbindelse med et afholdt event for alle skolepædagogerne i Rødovre kommune, har vi udarbejdet to hæfter. Disse er I forældre velkommen til at kigge i selv eller sammen med jeres barn/børn.

De ligger i Piratskibet (oven på pulten) og i Skattekisten (reolen tæt ved køkkenet).

Det ene hæfte indeholder målene for forløbet i lerværkstedet, en beskrivelse af lerprocessen samt tidsperspektivet fra lertingen laves til den kommer med hjem. Det andet hæfte er en evaluering med billeder af forløbet, og der er kommentarer fra nogle af børnene omkring, hvad de husker samt de voksnes læring heraf.
Aktivitetskalender for Skattekisten

April

Hver mandag kl. 14.00 vil vi gå over i salen.

Hver tirsdag kl. 14.30 vil der være musik sammen med Piratskibet.

Hver onsdag kl. 14.30 vil vi lave ler, sammen med Piratskibet.

Hver torsdag kl. 14.30 vil vi bage.

KREA vil så vidt muligt være åbent hver dag.

Maj

Hver mandag kl. 14.00 vil vi gå over i salen.

Hver onsdag kl. 14.30 vil vi lave ler, sammen med Piratskibet.

Hver torsdag kl. 14.30 vil vi bage.

KREA vil så vidt muligt være åbent hver dag.

Fødselsdage i april

Tillykke til jer alle


3. Luna 9 år


4. Kaan 8 år


6. Carmen 9 år


8. Tobias 8 år


15. Caroline 9 år


15. Onur 9 år


21. Ronja 9 år


24. Jack 9 år

Sutsko!!!Selv om det kalendermæssigt ikke er vinter mere, er det stadig vådt - og derfor skal skoene blive i garderoben og hér kan godt være lidt fodkoldt i SFO’en...

Derfor er det VIGTIGT at have et par sutsko eller indesko liggende!!!

HUSK AT SKRIVE NAVN I SUTSKOENE.


FerieHvis I allerede nu ved, om jeres barn kommer i sommerferien, må I gerne notere det på Tabulex.


Husk regntøj, varmt tøj og skiftetøjDa årstiden jo desværre har det med at trække en del regnvejr med sig minder vi ofte børnene om, at de skal huske at tage regntøj på, når de går udenfor på regnvejrsdage.

Det er dog ikke alle børn, der har regntøj liggende i garderoben, hvorfor vi håber på, at I vil sørge for, at børnene har det med. Ligeledes er det også vigtigt, at børnene har varmt tøj med til de kolde dage. Og skiftetøj hvis de er blevet våde.

Det er af samme årsag heller ikke tilladt at tage skoene af på legepladsen (Heller ikke i sandkassen).

Vi oplever desværre stadig, at vi skal fortælle en del af børnene, at de skal huske at lukke deres jakke. Det må I meget gerne tale med jeres barn om.


TABULEX-appDer er nogle forældre, der har spurgt til, hvordan de kan komme til at bruge app'en.

For at kunne bruge tabulex app'en, skal I logge jer på forældreintra og oprette et login og kodeord (på jeres barns stamkort) først. Derefter kan I bruge app'en.

HUSK APP'EN KAN IKKE BRUGES TIL AT MELDE FERIE, MEN ALENE ENKELTE FRIDAGE.

Hvis I har problemer med at installere app eller andre tekniske ting så henvend jer til Kenneth.

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top