NYHEDSBREV APRIL 2017
Fra ledelsen Børnesyn Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Ombygning januar og februar

Ombygning

I løbet af marts og april begyndte byggeriet for alvor at tage form.

I begge fingermellemrum anes konturerne af de nye vægge og de nye indvendige gangarealer.

Et sneekpeak udefra giver indtryk af hvor store klasselokalerne ender med at blive og i et ubevogtet øjeblik, da håndværkerne havde glemt at lukke døren, lykkedes det at se ind i det, der engang var omklædning for teknisk service, mødelokale og baderum. Det der med tiden skal blive den nye mulighed for at komme tørskoet til klasselokalerne i fingrene.

Det var i samme periode at en kommunikationsbrist betød at Tømmerflådens andet toilet pludselig var afkoblet, uden vi vidste det. Det ved vi nu, og vi klarer os med et toilet til børnene. Og skulle vi mangle er vi heldigvis på en skole med op til flere toiletter rundt omkring.

Mellem konturerne af væggene er de mange plastikdimser, der stikker op af jorden, afløb og kloaktilløb, der skal være med til at danne rammerne om de spændende udeundervisnngslokaler områderne skal blive til.

Som april skred frem var der ikke længere kun omrids at spore i den første gård mellem finger og festsal. Nu er der pludselig tydelige konturer og noget der med tiden bliver gulv. Jeg er spændt på om væggene er ved at finde vej, når påskeferien er slut.

I den anden gård, mellem fingrene, er arbejdet ikke nået helt så langt. Men mon ikke de har styr på det?

Pernille

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top