NYHEDSBREV AUGUST 2017
Fra ledelsen Grøn SFO Skattekisten & Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Den grønne skole og SFO


Grønt seminar

I august var hele personalegruppen på et todages seminar. Alle - lærere, pædagoger, medhjælpere, studerende, kontorpersonalet og ledelsen.

Dagene var tæt pakkede, og vi brugte tiden godt - og grundigt. Der var ikke meget fritid, og den der var, blev hurtigt brugt til grønne snakke.

Vi blev inspirerede, vi planlagde, vi legede, vi var på workshop og var ude i naturen. Vi lyttede, snakkede, talte og skrev i et væk.

Den grønne skole, som allerede er godt i gang fik endnu et spark i den rigtige retning, og som personale, fik vi mulighed for at dykke ned i stoffet og tænke tanker, der vil komme os alle til gavn år frem i tiden.

Det var spændende dage, som vi glæder os til at rulle ud, bruge i hverdagen og være sammen med børnene om.

Pernille

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top