NYHEDSBREV MAJ 2018
Fra ledelsen Den fælles SFO Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Første-maj-børn

Med maj følger nye børn. Hvert år tænker jeg, Hvordan går det med de nye børn? Jeg ser dem i skolegården, men med en daglig gang i Klubben, ser jeg dem ikke nok.

Altså gik jeg over for at spørge, og dukkede op lige tidsnok til en fællessamling med fællessang. Jeg trådte ind ad døren i det øjeblik, da Kåre spurgte hvilken sang børnene havde lyst til at synge. Tre små aber, lød det i kor, hvorpå Kåre måtte indrømme, at lige den sang kendte han ikke.

Men det gjorde børnene, og alle som en stemte i med sangen om de tre små aber, der drillede den store krokodille, der kom nærmere og nærmere og haps! var der to små aber. Ikke alene sang de, de kunne også hele vejen rundt alle fagterne til sangen. Og dermed lærte Kåre noget nyt.

Som førskolebarn lærer man også nyt. Både Rie og Bolette kunne fortælle at børnene er ved at finde rundt, at de har god styr på affaldssorteringen, som vi som grøn skole er meget glade for. De kan også se de usynlige streger, og da Rie for tredje gang ville have dem ud og se de der usynlige streger, var der op til flere, der synes at nu måtte det være nok - Vi ved godt hvor de er!, var svaret.

Der opstår venskaber på tværs, nogen kendte allerede hinanden fra børnehaven, nogen har fået genopfrisket venskaber fra tidligere år og nogen er søskende eller familie til børn, der går på skolen i forvejen.

Jo, det er slet ikke så ringe at være nyt barn på en stor skole, med både store og små børn.

Pernille Skau NørgaardArkiv
Redaktionen: Konstitueret SFO-leder Peter Eriksen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top