NYHEDSBREV OKTOBER 2019
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Sidste nytSå kommer efteråret og vi er begyndt at drukne i regn. Vi forsøger dog at være ude når vejret er til det.

Pga. vejret har vi dog sat ekstra gang i indendørsaktiviteterne og der er blevet syet og malet til den helt store guldmedalje.

Det er fantastiske kunstværker, som jeres børn har lavet.

Da vi som sagt er kommet til en årstid, hvor det er meget vådt er det MEGET VIGTIGT, AT JERES BØRN HAR MASSER AF SKIFTETØJ MED.

LIGESOM DET ER VIGTIGT, AT DE HAR REGNTØJ OG GUMMISTØVLER LIGGENDE I GARDEROBEN.Lucia

Efter efterårsferien starter Kim og Kåre op med Lucia.

Det kommer til at foregå om mandagen.

Vi glæder os vildt til at se, hvor dygtige og smukke de kan blive.

Af ren erfaring kan jeg sige, at I helt sikkert kan glæde jer.

Kenneth
Vi har i år bestemt os for at Lucia kun vil være for 1. og 2. klasserne.

Da det ellers vil blive for mange børn vi skal have med.

Det skal nemlig være en god oplevelse for både børn og voksne.

Vi vil optræde til vores klippe og klistre dag d.4/12.

Så skriv det ind i kalenderen.

Hilsen Kåre og Kim

Sutsko!!!


At lukke jakken


Det er stadig vådt - og derfor skal skoene blive i garderoben og hér kan godt være lidt fodkoldt i SFO’en.....

Derfor er det VIGTIGT at have et par sutsko eller indesko liggende!!!

HUSK AT SKRIVE NAVN I SUTSKOENE.

Vi oplever desværre stadig, at vi skal fortælle en del af børnene, at de skal huske at lukke deres jakke.

I må meget gerne tale med jeres barn om det.


Besøgsdage i Tømmerflåden

Når børnene slutter i 2. klasse er det også slut med tiden i Skattekisten og Piratskibet. Næste stop er Tømmerflåden.

Tømmerflåden er Tinderhøjs SFO for 3. til 6. klasse.

Vi bor i H-fløjen, hvor klasserne rykker videre til, når 3. klasse starter.

For at vide hvem vi er, hvad vi kan, hvordan vi ser ud og hvor det lige er Tømmerflåden egentlig er, inviterer vi hvert år børnene fra 2. klasse på besøg i Tømmerflåden en gang om ugen.

I år bliver det hver tirsdag fra uge 44 og resten af skoleåret.
Den første gang kommer de sammen med en kendt pædagog, bliver taget imod, vist rundt og beværtet med et glas saftevand.

Senere kommer de som de har lyst til. Nogen kommer hver uge, andre har mere lyst til at blive i Skattekisten eller Piratskibet. Det bestemmer de selv.

For at I forældre også kan lære os at kende, inden sommerferien er kommet og gået, vi I få rig mulighed for at hente jeres børn i Klubben og I kan forvente invitationer til årets forældrearrangementer.

Vi glæder os til at se jer og lære jer at kende.

Personalet i Tømmerflåden
Fødselsdage i oktober

Tillykke til alle


7. Olivia 8 år


8. Bastian 7 år


8. Filip 7 år


9. Andrea 6 år


9. Liam 7 år


26. Mateo 7 år

Aktivitetsplan for Skattekisten

(SK)=Kun for skattekistebørn

(F)=Fælles med Piratskibet

Oktober:

Mandag kl. 14.00 - Lucia (F)

Mandag kl. 15.00 - Krea (SK)

Tirsdag - 2. klasse på besøg i Klubben (fra uge 44).

Tirsdag kl. 14.30 - Salen (F).

Onsdag kl. 14.15 - udeaktiviteter (SK).

Fredag kl 14.30 - bål-dag (SK)

November:

Mandag kl. 14.00 - Lucia (F)

Mandag kl. 15.00 - Krea (SK)

Tirsdag - 2. klasse på besøg i Klubben.

Tirsdag kl. 14.30 - Salen (F).

Onsdag kl. 14.15 - udeaktiviteter (SK).

Fredag kl 14.30 - bål-dag (SK)


Halloween

I skattekisten holder vi halloweenfest fredag den 1. november kl. 14.30 - 16.00.

Vi skal til hygge og ”uhygge” for dem, der er klar til det.

Det plejer altid at være en rigtig god dag med mange glade ansigter.


Børnefester

Børnefesterne i år holdes på følgende datoer:

0.B Fredag den 17. januar kl. 16 - 19.30

1.A Fredag den 20. marts kl. 16 - 19.30

1.C Fredag den 21. februar kl. 16 - 19.30

2.X Fredag den 7. februar kl. 16 - 20


2. klasserne på besøg i Tømmerflåden

Fra uge 44 kan 2. klasserne kommer på besøg i klubben om tirsdagen.

Der vil som udgangspunkt være en voksen med fra SFO1.

Børnene plejer at være helt vilde med at komme over og besøge klubben, fordi det er spændende og de lidt større børn er i klubben.


Det hemmelige juleværksted

Nu nærmer vi os hastigt julen, så nu tager vi fat på det hemmelige juleværksted, som er forbudt for forældre og søskende.

Juleværkstedet er meget besøgt resten af året og vi plejer at sige, at alle børn skal lave mindst en julegave.

Arkiv
Redaktionen: Konstitueret SFO-leder Peter Eriksen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top