NYHEDSBREV AUGUST 2020
Fra ledelsen Den fælles SFO Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Sammenhold og gode oplevelser

Velkommen tilbage til SFO efter en ferie fyldt med skønne ture i det grønnes tegn.

En SFO på en grøn profilskole er selvfølgelig også en grøn SFO. Det er et parameter vi til stadighed arbejder med blandt personalet. I hverdagen har vi over en årrække implementeret mange forskellige aspekter af den grønne profil og bæredygtighed i SFO.

Det kan være affaldssorteringen eller de små haver hvor SFOI har dyrket både kartofler, solsikker og tomater. Det kan være vores udeaktiviteter med bål, skraldekunst, upcycling eller UDESFO i Klubregi. Det kan også være de små ting i hverdagen, som ikke nødvendigvis ses, men som for eksempel handler om at spare på ressourcerne og passe på vores fælles miljø.

Turene som denne sommerferie har budt på, har i høj grad spillet ind i den grønne profil og handlet om naturen og vores fælles ansvar for at passe på vores jord.

Samtidig har hele SFO - både store og små - fået mange skønne oplevelser, i en ferie der blev skruet en smule anderledes sammen end normalt, hvor den offentlige trafik ikke var en mulighed, men vi i stedet fik givet muligheden for fælles ture.

Det sammenhold turene har givet, ser vi stadig når børnene mødes i SFO om eftermiddagen. De store er ikke længere fremmede for de små, og at lege på tværs er blevet endnu mere udbygget end det før har været.

Udelivet er også et parameter der er kommet for at blive. I hvert fald for en tid. I en tid med restriktioner og forbehold, er udelivet optimeret, specielt de små er ude så meget som muligt og det er skønt at se hvordan både fordybelses- og de mere aktive aktiviteter er rykket udenfor, hvor børnene nyder at samles sammen med voksne om de forskellige muligheder.

Pernille Skau NørgaardArkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top