NYHEDSBREV SEPTEMBER 2020
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Snart er sommeren forbi

Så blev det September måned, og sommeren er forbi ifølge kalenderen. Dette plejer at betyde at mange af indendørs aktiviteterne bliver vækket til live igen indenfor i husene.

Dette gælder ikke i år grundet Corona.

Vi prøver dog at flytte aktiviteterne udenfor. På nuværende tidspunkt tilbydes der perler, kreaaktiviteter, træværksted samt rundbold, fodbold og cykler udendørs.

Dette fungerer fint for nu, men når kulden og regnen kommer ser det lidt anderledes ud. Derfor har personalet arbejdet med og planlagt hvor mange børn og hvordan vi i tilfælde af dagsregn kan være indenfor og stadig overholde retningslinjerne.

Dette er lykkedes rigtig godt, så Sfoen er forberedt. Der er også indkøbt flere bordebænke sæt til udendørsbrug.

I Sfo 2 er det lidt anderledes da børnene er større og der er knap så mange børn, men også her er der Coronaregler og drøftelser ift. aktiviteter og udflugtsmål.

Derudover har de nye 0. klasser der startede før sommerferien, fundet sig godt til rette og har lært skolen godt at kende, og det er dejligt at se at de bevæger sig hjemmevant rundt over det hele, på trods af at deres opstart har været noget anderledes end den plejer.

Efterårsferien står for døren og her er det stadig vigtigt at i går ind på Tabulex og registrerer om jeres barn kommer i Sfo eller holder efterårsferie, så vi kun sætter det antal voksne på til det rette antal børn.

I både Skattekisten og Piratskibet oplever vi et øget pres på telefonerne ift. at få sendt sit barn ud på parkeringspladsen eller hjem.

Dette vil vi også meget gerne hjælpe med, men fremover bliver det kun muligt at få sendt sit barn ud/hjem kl. hel og halv.

I skal gerne så tidligt så muligt skrive på Tabulex hvis vi skal sende børnene ud/hjem og kun i nødstilfælde ringe ind i Sfo.

Vi opfordrer til at I selv kommer ind og henter jeres barn da vi desværre bruger alt for meget tid på at finde børn der er spredt ud over hele skolens område.

Jeg håber meget vi ved fælles hjælp kan få det til at fungere.

Mange hilsner
Eva Lassen
SFO-leder


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Klovgaard Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top