NYHEDSBREV JUNI 2021
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Midt i en oplukning

Efter lidt over en uge med de lempede restriktioner er det skønt at se hvordan børnene finder sig til rette og stadig har styr på hvor de må være.

Inde er vi stadig klasseopdelte og vi er stadig meget ude, hvor børnene må blandes. De meget varme dage i sidste uge gav anledning til vandkamp store og små mellem hinanden.

Vi oplever at børnene holder sig til egne klasser, når de leger, mens enkelte børn glæder sig over muligheden for at være sammen på tværs.

Noget er dog stadig ved det gamle. Som forældre skal I stadig benytte stien bag om festsalen over hele dagen og vente udenfor, når I henter og bringer jeres børn. For 00-klasserne gælder at der stadig er adgang for to forældre i garderoben ad gangen, nu uden mundbind.

Fra sommerferien vil der blive åbnet mere, ligesom børnene må være sammen på tværs indenfor.

Der vil hen over sommeren været åbent i både Skattekisten, Piratskibet og Tømmerflåden, de to SFO1-afdelinger vil i de midsterste uger være slået sammen.

Der er stadig morgenåbent for børn til og med 3. klasse i SFO1. Det vil I alt sammen høre mere om.

Tak for de mange tilbagemeldinger på hvordan jeres børn kommer i ferien. Det hjælper os til at planlægge og sørge for at børnene er sammen i grupper hen over sommeren.

Pas godt på jer selv og hinanden,
med ønsket om en dejlig sommer.

De bedste hilsner
Eva Lassen
SFO-leder


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top