NYHEDSBREV FEBRUAR 2022
Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Det bagvedliggende pædagogiske arbejde

I løbet af de seneste måneder har vi især på Centret sagt goddag til en del nye medarbejdere. De er ikke altid blevet præsenteret i Flaskeposten, men jeg er sikker på at de af jer, der har daglig kontakt med de nye har mødt dem.

At personalegruppen udvikler sig, vokser og bliver til noget nyt, betyder også at arbejdet med den sociale kapital bliver en anden måde at arbejde med vores tilgang til hinanden. De nye medarbejdere kommer med nye indgangsvinkler og kan stille spørgsmål til de daglige arbejdsgange vi andre ikke ser.

Vi er alle sammen enige om at det er vigtigt at huske os selv på at kigge indad og tage metoder og praksis op til overvejelse med mellemrum, og de nye medarbejdere er med til at synliggøre hvor vigtigt det er.

Arbejdet med den sociale kapital er en opgave alle kommunens medarbejdere skal arbejde med hen over året. Mest fokus er der altid i foråret, hvor handleplaner skal sendes videre og planer skal lægges.

Det betyder ikke vi ikke har fokus resten af året. Men det er her hvor planerne skal føres ud i livet, hvor fokus rettes mod dagligdagen og gerne skal ende med at være noget vi gør uden at tænke over det.

Arbejdet med den sociale kapital er ikke noget I som forældre som sådan er inkluderet i. Det er det bagvedliggende arbejde, der er med til at gøre jeres børns SFO til en SFO de vil huske tilbage på som et sted, der bragte glæde og tryghed i deres barndom.

Når jeg derfor alligevel skriver om det, er det for at fortælle, at vi hele tiden, også selvom I som forældre ikke ser det, arbejder med vores fællesskab og vores visioner for hvordan vi gerne vil have vores og jeres SFO til at være.Pernille Skau Nørgaard

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top