TINDERHØJ SFO's MÅNEDLIGE NYHEDSBREV - FEBRUAR 2017
Fra ledelsen Børnesyn Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Flaskeposten er udvidet

Måske så I det allerede, da I slog op her på forsiden, ellers vil jeg gerne rette opmærksomheden mod to nye sider, der for den enes vedkommende er kommet for at blive, for den andens er en midlertidig opfindelse, der forsvinder igen når der ikke længere er brug for den.

Den første nye side handler om det grønne i SFO. SFO er en del af skolen og vi var en del af processen, da det blev besluttet at gøre skolen grøn.

På de grønne sider vil vi sætte fokus på det grønne i SFO. Vi vil fortælle om stort og småt i den grønne afdeling. Stort og småt som med tiden vil gennemsyre SFO og blive en fast bestanddel og en del af dem vi er.

Den anden side handler om byggerod. Om ombygning og nye områder på en skole. Siden er mest billeder. Hvor mange og hvor længe, kommer helt an på hvor nemt det bliver at vise fremskridt fra den vinkel en udefrakommende kan komme til. Men der er så spændende, og det bliver sjovt at følge fremskridtet.

Pernille


Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top