TINDERHØJ SFO's MÅNEDLIGE NYHEDSBREV - AUGUST 2022
Fra ledelsen Den fælles SFO Skattekisten & Piratskibet Tømmerflåden
Tilbage efter ferien

Et nyt skoleår er skudt i gang og vi glæder os til de næste mange måneder sammen med jeres børn.

Vi ser frem til et år med mere tid i SFO, et år med kortere skoledage og dermed mere tid til fordybelse, til leg og til at være sammen med jeres børn.

Foreløbig har året budt på varme. Vi har vandslangen ude stort set hver dag og det er en fryd at være ude og blive svalet af under en brændende sol.

Året har også budt på nye medarbejdere, og vi siger velkommen til Jeanne, Chanette og Musa.

Jeanne er at finde i Piratskibet, hvor hun indtager rollen som pædagog. Chanette er både i Skattekisten og Piratskibet som afdelingsleder for begge afdelinger. Musa har indtaget Tømmerflåden som ny pædagog.

I kan finde præsentationen af dem rundt om i Flaskeposten.

Inden ferien sagde vi farvel til Lars og Rie, der begge havde brug for nye udfordringer. Lars er tilbage i sin tidligere stilling som pilot, mens Rie stadig er i skoleverdenen som børnehaveklasseleder på en skolen uden for kommunen.

Rie har skrevet sit eget farvel, der kan findes andetsteds i månedens Flaskepost.

Med ønsker om et fantastisk år
Pernille Skau Nørgaard

I Skattekisten og Piratskibet har børnene tegnet kruseduller.

Læs mere her: LINKI sommerferien har vi været på flere fælles ture.

Læs mere her: LINKI Tømmerflåden har vi taget hul på bålsæsonen.

Læs mere her: LINKLederpladsen præsenterer vores nye afdelingsleder for Skattekisten og Piratskibet sig.

Læs mere her: LINK
Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top