TINDERHØJ SFO's MÅNEDLIGE NYHEDSBREV - JUNI 2022
Fra ledelsen Den fælles SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Året der gik

Året er ved at være slut, og jeg fik lyst til at kigge tilbage gennem året der er gået, slå ned på enkeltpunkter og konstatere at der sker rigtig meget i løbet af et SFO-år.

For at starte med det kedelige, startede vi året uden restriktioner, men stadig med en smule nedtonethed i forhold til forældre indendøre. Da vi nåede november satte restriktionerne igen ind, den lære vi havde fra året før, gjorde det nemmere at falde tilbage i små grupper og skabe gode rammer for børnene. I januar var store dele af SFOI nedlagt, både på børne- og voksenfronten, og vi oplevede at I forældre havde den største velvilje i forhold til at hjælpe. Fra februar lukkede vi igen op og endte året med at kunne holde store arrangementer med både børn og forældre.

Mere af det tak.

I SFOI havde vi hen over sommeren forsøg med hygiejne og nedbrydning af affald. For hvor lang tid tager det egentlig før ting forsvinder i naturen, eller hvor beskidte er hænder, der ser rene ud? Da Alle børn cykler stod for døren, blev der både lavet cykelbane og cykelshow. Senere på året blev cyklerne også lappede.

gennem hele SFO blev der holdt høstfest, discofest, pyjamasfest, halloweenfester, 50’er fest, børnefester, maskebal og inviteret til alternativ julehygge med Luciasang i det fri og æbleskiver to go.

Gennem året lavede vi bål, vi drak the og bagte pandekager, vi mødtes fælles og hver for sig om bålfade og i bålhytten, vi satte hinanden stævne til fællesskab, et fællesskab der tog udgangspunkt i den bagvedliggende pædagogik, i personaledag og personaleweekend. Vi arbejder til stadighed blandt personalet på at gøre vores SFO til et sted, der skaber genklang og som både børn og voksne husker som et godt sted, længe efter de er færdige her.

Og hele tiden er kreativiteten i højsædet, både når vi maler, koger bolsjer, spiller turneringer, finder nødder, snakker om skrubtudser, sår karse i små mælkekartoner, snitter på en gren eller holder Guldet i Kisten. Vi glæder os over at se børn, der fordyber sig og bruger tiden til at skabe noget godt, om det så er med deres hænder eller skønne legerelationer til de andre børn.

Om lidt er året slut, vi holder sommerferie, skal hygge os, fordybe os og tage på ture ud i landet. Næste år starter vi forfra med nye oplevelser og en hel del af de gamle og gennemprøvede.God sommer fra os alle
Pernille Skau Nørgaard

Fra Piratskibet har 00.C arbejdet med KribleKrable og mødt en kæmpesnegl.

Læs mere her: LINKI Skattekisten har mange malet gaver til Fars Dag.

Læs mere her: LINK
I Tømmerflåden blev forældre og børn innviteret til grillaften.

Læs mere her: LINKI den Fælles SFO tænker vi tanker om fællesskabet.

Læs mere her: LINK
I Lederen kan vi konstatere at nye børn hurtigt falder til.

Læs mere her: LINKArkiv
Redaktionen: SFO-leder Eva Lassen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top