Hverdag
Efter den noget fortravlede juletid har hverdagen igen indfundet sig på Tinderhøj – for en tid.

Hver tid har sin charme: juletiden bringer en helt speciel stemning med sig, men det gør tiden efter nytår egentlig også: Følelsen af, at på trods af al hurlumhejet omkring jul og ferier, består verden stadig, og alt er trods alt »som det plejer«.

Som Dan Turell sagde: »Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.«

Hverdagen lever – ikke som modsætning til fest og ballade, men som en helt livsnødvendig tilstand. Forestil dig det modsatte: Konstant at skulle tåle forandringer, fester og et vildt liv. Det kan være sjovt i en tid – men i det lange løb vil det uden al tvivl skabe stress og sygdomme.Hverdagen har generelt et dårligt ry: »Den grå hverdag.« »Åh, nu er det mandag i morgen«. Harold Ramis lavede i 1993 en film, der på dansk fik titlen: En ny dag truer. Den handlede om en mand, der oplevede den samme dag igen og igen. Det er vel det ultimative skrækscenarium, vi alle kan forestille os. Og vi kan vel alle finde lighedspunkter fra vores egne hverdagsrutiner.

Uanset om vi er børn, forældre eller kolleger har vi alle fået et socialt netværk forærende: Alle de mange gode mennesker, der har deres gang på Tinderhøj. Det kunne måske godt være svært at komme i gang efter julens mange festdage. Da er det en ren fornøjelse at vende tilbage til hverdagen, hvor man har muligheden for at mødes med andre på kryds og tværs.

Kvaliteten er der – også i hverdagen – der er masser af muligheder for at hente inspiration hos hinanden.

Lad mig slutte med et citat mere af Dan Turell:

»Jeg holder af hverdagen.
Jeg er vild med den.
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen Jeg holder stinkende meget af hverdagen.«

Med disse hverdagsagtige betragtninger ønsker jeg alle et godt nytår.

Flemming Brandt


[Forside] [Leder] [Skattekisten] [Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]