Skattekisten og Piratskibet slås sammen kl. 16
Inden for de sidste to år har I skiftet vaner!

Før i tiden var der rigtig mange børn hos os i SFO indtil kl. 17. Nu er der meget få børn i Skattekisten og i Piratskibet mellem kl. 16 og 17. Til gengæld kommer børnene tidligere, end de gjorde før i tiden.

For lang tid siden satte vi ekstra personale på om morgenen, så det kunne være trygt at komme i SFO om morgenen. Men vi har nølet lidt for at lave om på vores eftermiddage - for sæt nu, børnene igen blev længe hos os om eftermiddagen, det ville være skidt at fjerne personale fra de sene eftermiddagstimer, for derefter at se, at det blot var en overgang.

Det ser ud til, at de ændrede vaner holder stik.
Derfor flytter vi nu rundt på personalet, så der vil lidt flere på arbejde i "myldretiden" tidligere på eftermiddagen og på skolefridage. Og færre i tiden mandag - torsdag kl. 16 - 17.

Det betyder, at børnene i Piratskibet efter den fælles oprydning, omkring kl. 16, vil pakke deres ting sammen, for at slutte SFO-dagen af i Skattekisten.

Der vil naturligvis være personale fra Piratskibet sammen med børnene, på samme måde som om morgenen, hvor det er personale fra begge afdelinger, der passer børnene.

Der ligger ikke nogen besparelse i denne ændring, vi flytter blot resurserne der hen, hvor der er mest brug for dem.Efter kl. 16 vil der ikke kunne ringes til Piratskibet. Skattekistens telefonnummer er 36 37 82 50.

Ændringen træder kraft mandag 5. marts.

Flemming Brandt
Primær pædagog
I SFO'en arbejder vi hele tiden på at gøre vores arbejde bedre. For tiden forsøger vi at finpudse vores ansvarsområder. Vores næste skridt bliver, at vi om kort tid indfører begrebet primærpædagoger - som nogle også har kaldt SFO'ens klasselærer. Dette kælenavn dækker godt over forventningerne til den kommende funktion.

Tanken er, at en primærpædagog er knyttet til alle børn fra en klasse. I Skattekisten og Piratskibet vil det blive den pædagog, der har (flest) timer i en klasses undervisning. I Tømmerflåden vil det veksle mellem de pædagoger, der lærer børnene at kende i de sidste

måneder af 2. klasse, og andet personale.

Under alle omstændigheder vil klassen blive omdrejningspunktet, fordi en stor del af funktionen er, at være bindeled mellem undervisning og fritid.

For nogle børns vedkommende vil der ikke være den store forskel, fordi deres pædagog i forvejen har en stor del af opgaverne. For andre børn vil det være nyt at få en primær pædagog.

Lige nu har vi beskrevet primærpædagogens ansvar i disse punkter:
At følge det enkelte barns og gruppens trivsel.
At tage op i sit lærer- og SFO-team, hvis et barn eller en gruppe har vanskeligheder, og at følge op på indgåede aftaler.
At have kontakt til forældrene.
At deltage i møder relateret til børn i klassen.
At have kontakt til eventuelt tilknyttede støttepersoner.
At lave skriftligt arbejde, der kan relateres til børnene i klassen.
Vi er endnu ikke helt færdige med beskrivelsen, f.eks. mangler vi at tage stilling til, hvordan vi gør i Caféen. Ikke desto mindre har personalet givet hinanden håndslag på, at det er det her, vi vil - og at vi går i gang så hurtigt som det er muligt.

Det bliver spændende at følge udviklingen!Flemming Brandt
[ Forside ] [ Leder ] [ Skattekisten ] [ Piratskibet ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]