Førstehjælp
Her i vores SFO har vi nu altid haft fokus på sikkerhed. Det kan I bl.a. se ved, at vi hvert år gennemfører en brandøvelse for at tjekke, at både teknik og rutiner fungerer - både hos børn og voksne.

Mere ubemærket er det måske, at vi også, når det gælder førstehjælp, holder os opdateret. Vi har således et mål, der siger, at alle
fastansatte skal have deres førstehjælpsviden opfrisket med tre års mellemrum. I praksis kan der godt gå lidt længere mellem kurserne, men der vil altid være personale til stede i SFO, der har den nødvendige uddannelse.

For nogle uger siden var det fremme i dagspressen, at kommunerne gjorde meget
forskelligt, når det drejede sig om daginstitutionspersonalets uddannelse i førstehjælp. Her er Rødovre Kommune nok hverken ringere eller bedre end de fleste andre.

I SFO har vi så for længst aftalt at følge de generelle anbefalinger på området. Det skal være trygt at have sit barn i SFO på Tinderhøj.
Elektronisk tjek ind og ud
Jojo, det er på vej, det er på vej.

Vi styrede ellers så flot, computerprogrammet fungerede - men så røg vi ind i teknik, der ikke gjorde, som den skulle. Og en juleferie.

Med al det bøwl, der har været med starten, ser vi frem til ultragodt fungerende touchskærme og et system, der bare fungere upåklageligt!

Sundhed er så meget
I forældrerådet havde vi forleden en længere debat om sundhed. Skolebestyrelsen er ved at revidere vores principper, og så skal vi naturligvis også forholde os til det i SFO.

Debatten var ikke mange minutter gammel, før den fik en helt ny, uventet vinkel: Lige så vigtig som den fysiske sundhed er den psykiske sundhed. Vi har hidtil - i hvert fald i forhold til sundhed - haft fokus på
den fysiske sundhed. Altså, at vi skal sørge for at bevæge os og på andre måder befordre børnenes sunde levevis. Det, vi blev gjort opmærksom på, var, at sundhed også drejer sig om psykisk sundhed - altså det, der til daglig kan kaldes at trives.
Vi har alle dage arbejdet med børnenes trivsel - og er da også stolte over, at børnene i vores SFO trives godt. Vi havde nok taget det lidt selvfølgeligt og ikke tænkt,
at vi burde skrive vores arbejde med trivsel ind i nogle principper for skolens virksomhed. Men det er alt andet end selvfølgeligt. Hvis vi ikke konstant er opmærksomme på og har fokus på, at vi skal hjælpe børnenes trivsel på vej, går det ilde!

Den psykiske sundhed, trivslen, handler i stor udstrækning om at være sammen. At være sammen om at udvikle sig. At lære sammen. At lege sammen. Det er dét, vi skal være gode til i SFO: At hjælpe


børnene til at være sammen, at skabe gode relationer til hinanden.

Vi skal sætte rammerne, så vi støtter dette arbejde bedst muligt. Det skal ske både ved den fysiske indretning, hvor vi skal skabe rum for samvær i store og mindre grupper. Det skal ske gennem de aktiviteter, vi sætter i gang. Og det skal ikke mindst ske gennem vores, de voksnes, måde at håndtere de små og store konflikter, der altid vil opstå, på. Det handler i bund og grund om det, der er og bør være pædagogernes spidskompetence: At arbejde med relationer.

Flemming Brandt
[ Forside ] [ Leder ] [ Skattekisten ] [ Piratskibet ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]