NYHEDSBREV AUGUST 2017
Fra ledelsen Grøn SFO Skattekisten & Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Velkommen igen!

Velkommen til en skole, der var ”en smule” præget af flytterod. Alle oplevede det i større eller mindre grad, om ikke andet, når I passerede forhallen med masser af møbler opmagasineret.

Velkommen til en SFO, der sprudler af grøn energi. Tak til alle jer, der fandt alternativ pasning af børnene de to dage først på måneden, hvor personalet var på seminar. Vores omstilling til en grøn skole er i fuld gang - og de to dage gav alle os ansatte et vældigt løft, så vi er blevet endnu bedre rustet til den nye, grønne udvikling.

Vi sluttede sidste skoleår af med en grøn uge. Allerede om få uger er der igen en særlig uge på skolen. En uge, som læner sig op ad det grønne tema, når vi kaster os ud i en naturvidenskabelig uge. Den uge slutter sandsynligvis af med, at vi kan hejse det flotte, grønne flag over skolen.
Og så håber vi da også, at vi kan indvi vores helt egen vindmølle i løbet af den uge. To synlige tegn på, at vi her på stedet tænker i grøn energi og bæredygtighed. Både i undervisning og i fritid.

I SFO er der over sommeren plejet mange planter, som også nu giver deres udbytte fra sig i form af tomater og kartofler. Det har været sjovt at følge - og mange børn har været meget interesserede. I det hele taget er det dejligt at se, hvordan tanken om, at vi skal passe på vore omgivelser, breder sig hos alle. Det er godt at se, hvor hurtigt børnene er blevet bevidste om at passe på vore ressourcer. I alle afdelinger er der lagt planer for, hvordan den grønne udvikling kan forsætte. Det bliver spændende at følge, hvordan aktiviteter i SFO’en hen over efterår og vinter kommer til at bære præg af det grønne.

Flemming BrandtArkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top