NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017
Fra ledelsen Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Der bygges stadig

I mandags var halvdelen af førstesalen og hele andensalen endelig færdige og klar til store flyttedag, hvor alle de store flytter i nye lokaler. Derefter bliver det tid til den anden halvdel af førstesalen, som også skal have en makeover.

Flytningen er så vidt vides foregået helt efter planen, og nu glæder vi os til at se frem til at førstesalen bliver helt færdiggjort med nye større lokaler, maling og grønne fotostater på enkelte vægge.

Mens førstesalen passer sig selv, og det indvendige i den nye udbygning er ved at være på plads - der mangler stadig den del, der passes ind i efterårsferien - næste store etape gået i gang.

Udearealerne.

Gartnerne er rykket ind og er nu klar til deres del af byggeriet.

Mellem fingrene skal etableres nye spændende udeundervisningsrum, der både skal rumme udekøkkener, vandværksted og skolehaver. I området bag Tømmerflåden er der lagt op til leg, og spændende nye muligheder for at bruge uderummet.

Endelig skal en ny legeplads etableres. En legeplads der ikke kun skal stå på den gamle legepladsplacering, men breder sig hen langs fodboldbanen mod Tårnvej.

Først når gartnerne er færdige med at køre tungt maskineri mellem fingrene, kan håndværkerne igen komme til og sætte beklædning op udendørs.

Så vidt jeg ved skal det hele gerne være færdigt inden jul.

Vi er stadig spændt på det endelige resultat.

Pernille

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top