Hvem er nu det, der passer mit barn i dag
I SFO’en har vi vores faste stab af pædagoger og medhjælpere. Når man har haft sit barn indmeldt i et stykke tid, kan man jo godt få en fornemmelse af, at man nogenlunde har styr på os. Og så dukker der pludselig et nyt ansigt op. Hvem er nu det?

På sidste møde i forældrerådet talte vi bl.a. om, hvordan det nu lige er med alle de personer, der ansættes i kortere eller længere tid hos os. SFO-lederen kom vistnok til at love, at vi fremover sender en besked til jer forældre, når et nyt menneske træder ind ad døren. Det vil vi bestræbe os på.

Der er faktisk sjældent – meget sjældent – udskiftning blandt vores faste personale. Men ud over vores faste stab kommer der faktisk en del til os ”udefra”:

Vi modtager pædagogstuderende i praktik i 3 eller 6 måneder ad gangen. For tiden er det Ibrahim, som studerer i Skattekisten.

Vi modtager studerende i PAU-praktik. Det er en uddannelse til pædagogisk assistent, en noget kortere uddannelse end pædagoguddannelsen. Studerende i PAU-praktik er hos os i 6 måneder ad gangen. For tiden er det Sabrina i Piratskibet.

Vi er samlet i SFO’en forpligtet til at stille fem stillinger til rådighed for personer i job med løntilskud, eller personer i virksomhedspraktik. Det varierer lidt, hvor mange vi har ansat.

Lige i skrivende stund er der usædvanligt få, idet vi kun har én i Tømmerflåden. Nogle gange – ikke så tit - lykkes ansættelsen hos os så godt, at vi kan tilbyde fast stilling i løbet af perioden. Nogle gange lykkes praktikken, så personen går videre på en pædagoguddannelse.
Alle personer, der ansættes med løntilskud eller i virksomhedspraktik, er gennem en grundig ansættelsessamtale. Som udgangspunkt aftales i første omgang kun ansættelse i en måned, med mulighed for forlængelse.
På trods af samtale og introduktionsforløb, viser det sig en sjælden gang, at valget af os som praktiksted ikke var det rigtige, og vi må hjælpe en person videre.
Endelig er der et rigtig hyggeligt hjørne: Vi har også elever i erhvervspraktik. Det er ofte elever, som på et tidspunkt har gået i vores SFO, og som nu overvejer, om de skal blive pædagoger. De elever er typisk hos os i 1-2 uger, og er ofte vældig populære, fordi de næsten altid stiller op til gode lege.

Venlig hilsen
Flemming Brandt
[ Forside ] [ Leder ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]