NYHEDSBREV OKTOBER 2013
SFO'ens fælles sider Fra ledelsen Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Caféen
iPads - de mange muligheders univers

Alle børnene til og med 5. klasse har fået iPads. De bruges flittigt i undervisningen. Også i fritiden.

Som mange vil vide, har vi i SFO et pilotprojekt, hvor vi på forskellig vis eksperimenterer med brug af iPads i fritiden.

Vi er den første skole i Rødovre, der har fået iPads - og, så vidt vi har fundet ud af, den første SFO i landet, der arbejder med, hvordan de kan bruges positivt i SFO.

Allerede fra den første dag er der blevet arbejdet med iPads i SFO'en. Nye idéer udvikles og prøves af. Et af vores mål er, at vi i SFO kan understøtte det, børnene lærer i undervisningstiden. Nogle af de gode idéer, som for tiden prøves af, er, at børnene skal planlægge deres kreative aktiviteter ved at beskrive eksempelvis de papegøjer, de skal sy lige om lidt. Eller ved hjælp af iPad'en kan dokumentere, f.eks. nogle af efterårsferiens udflugter.

De app's, der bruges i undervisningen, bruges også i forbindelse med aktiviteter, der er styret af personalet: Der leges med matematik- og dansk-app's rundt om bordet, så ivrige børn næsten ikke kan få læring nok
( !!! )

Ud over at være et genialt værktøj til børnenes læring, er iPads også et rigtig godt, socialt hjælpemiddel. Børnene har forskellige kompetencer - og de er rigtig stolte, når de
kan hjælpe hinanden med at finde ud af et spil, en hård knude, der skal løses op el.lign. Derfor er det vigtigt, at vi også lader iPads komme med ind i fritiden. Det har dog den ulempe, at der ikke er vanvittigt meget fysisk aktivitet, mens man er i gang med en iPad. Derfor har vi sat begrænsninger for brugen i Skattekisten og Piratskibet. Efter en diskussion i Forældrerådet, sætter vi efter efterårsferien lidt flere begrænsninger på den "frie leg" med iPads, så iPad'en kun er fremme:

Når det er styret af voksne

Om morgenen før skoletid

Og igen efter kl. 15.30I Tømmerflåden regulerer børnene mere deres brug af iPads selv - og erfaringen er, at de bliver brugt mindre og mindre i SFO-tiden. Vi lader dette være uændret indtil videre, men følger udviklingen tæt.

Der er mange ting, vi skal tage hensyn til i SFO. Vi har fat i nogle nye redskaber, som ingen af os har erfaringer med. Derfor er de beslutninger, vi nu har truffet, heller ikke endegyldige. Vi forsøger os frem, finder nye veje og metoder. Det er faktisk ikke så lidt spændende at være med til!

Flemming Brandt
Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Caféen: Pernille Skau Nørgaard (redaktør)
Skattekisten: Morten Kølle Jensen, Piratskibet: Rie Pedersen, Tømmerflåden: Henrik Rolsted
Til Top