Kære Skattekiste-forældre

November 2009Ja så er tiden kommet, hvor vi sender girokort ud til jer, så der kan komme lidt i støtteforeningens kasse.
Støtteforeningen til støtte for børnene i Skattekisten.

Vedtægter:

Formål :

At skaffe midler til koloniophold i sommerferien.

At give skattekisten mulighed for anskaffelse af ekstra beskæftigelses ting og materialer, som ikke er omfattet af budgettet.

Medlemmer:

Alle der ønsker at støtte børnene i Skattekisten kan blive medlem af foreningen.

Kontingent er 50.- kr. årligt og opkræves i januar.

Forældre til børn i Skattekisten får tilbudt medlemskab en gang årligt ved udsendelse af giro kort.

Giro kvitering fungerer som medlemskort.

Andre interesserede kan blive medlemmer ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen.

Økonomi:

Foreningens midler består af de indbetalte kontingenter, samt overskuddet fra arrangementer i Skattekisten. Foreningens overskud vil udelukkende gå til børnene.

Regnskabet fremlægges ved forældremødet i september, eller på skriftlig begæring af 3 medlemmer.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af de i Skattekisten valgte medlemmer til forældrerådet, samt valgte forældre med børn i Skattekisten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde.

Til bestyrelsesmøderne er repræsentanter fra Skattekisten velkomne, dog uden stemmeret.

Nedlæggelse:

Eventuel ophævelse af støtteforeningen skal vedtages på et forældremøde med mindst 2/3 flertal.

Foreningens overskydende midler vil da blive overført til det siddende forældrerår på Skattekisten.


Da foreningen har bestået længe og nogle ting har ændret siden denne startede (vi har f.eks. ikke mere koloni) foreslår vi at vi får rettet til i vedtægterne på det næst kommende forældremøde i Skattekisten.

Til dem der får vores blad på mail er kontonummeret til støtteforeningen: 16762369
Aktiviteter

Vi er nu i fuld gang med at øve Lucia optog og værkstedet er godt besøgt.

Der bliver lavet julegaver på livet løs. Så der er mange hemmeligheder i gang. Pas derfor på når I henter børn, at I ikke ser hvad de laver til jer.


Julefest

Husk at vi holder julefest d. 4 december. Så sæt kryds i kalenderen.

[Forside] [Leder] [Fælles indlæg] [Skattekisten]

[Piratskibet] [Tømmerflåden] [Caféen]