NYHEDSBREV JUNI 2017
Fra ledelsen Børnesyn Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden Ombygning
Folkefesten fra et barnesyn

tegnet af eleverne fra 2.A.

Fra et børneperspektiv

Uden den store forklaring, giver jeg ordet - eller blyanten - til eleverne fra 2.A, der her giver deres bud på fredagens Folkefest.

Arkiv
Redaktionen: SFO-leder Flemming Brandt (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top