NYHEDSBREV APRIL 2018
Fra ledelsen Den fælles SFO Grøn SFO Skattekisten Piratskibet Tømmerflåden
Farvel til Flemming

Dagens midtpunkt

Fredag før påske sagde vi farvel til Flemming, der stoppede efter tyve et halvt år på posten som SFO-leder.

Dagen startede i Piratskibet, hvor hele indskolingen var samlet, sad helt stille og ventede på at bryde ud i sang.

Flemming blev bænket, mens alle børnene sang den ene sang Flemming kender (ifølge Lars - skoleleder). Sangen som alle børn på Tinderhøj Skole synger, den dag de er på besøg på skolen, inden skolestart - Mariehønen Evigglad.

Det var glade stemmer der først sang om mariehønen, og derefter om Lille Peter Edderkop, inden samlingen sluttede og alle gik tilbage til klasserne, og Flemming fortsatte dagen, med det han nu havde for.

Et par timer senere var det mellemtrinets tur. Også her var alle samlet og Flemming bænket. Mellemtrinet samledes i det nye fælleslokale i H-fløjen, pigerne fra 4. klasse dansede en dans, og alle blev derefter bedt om at synge den ene sang Flemming kender.

Det viste sig at mange børn havde glemt deres børnelærdom, og stemmeføringen kunne på ingen måde måles med indskolingens timer forinden. Mariehønen Evigglad hører åbenbart ikke til mellem spidskompetencerne blandt børn fra mellemtrinet.

Efter endnu et par timer var det tid til dagens sidste punkt. Afskedsreceptionen.

Personalet fra SFO stod for bespisningen, mens de mange gæster gjorde deres til at dagen blev uforglemmelig for dages midtpunkt. Der blev snakket, spist og holdt personlige taler af både nuværende og tidligere kolleger og samarbejdspartnere, inden det blev tid til at bryde op.

Det var en bevæget Flemming, der endte med at takke for både de mange år, men også de mange pæne ord, der sendte ham videre ud i arbejdslivet.

Jeg ved fra pålidelig kilde, at han har travlt, og finder sin nye position meget spændende.

Tak for tyve et halvt år
Pernille

Arkiv
Redaktionen: Konstitueret SFO-leder Peter Eriksen (ansvarshavende), Pernille Skau Nørgaard (redaktør) Til Top