Tak for sidst
Forleden holdt vi forældremøde i SFO’en. Det er årets mulighed for SFO-lederen for at ridse op, hvad vi især holder fokus på for tiden. Desværre er tiden ikke til dialog om emnerne, men jeg kan forstå, at de temaer, der især vakte interesse, blev vendt i afdelingerne. Det er da også hensigten med den fælles indledning til aftenen, så det er rigtig godt, at snakken tages i afdelingerne, hvor forsamlingen er knap så stor, og samtale derfor bliver mere vedkommende.

Året der gik

I sidste skoleår havde vi i personalegruppen særligt fokus på de børn, der af den ene eller grund kom i vanskeligheder. Hele personalet gennemgik en uddannelse i en særlig måde at håndtere vanskeligheder på, kaldet Læring Trivsel Udvikling (LTU). Vi fortsætter i år med at uddanne de få nytilkomne, og

med at videreuddanne flere pædagoger til “superbrugere”, så vi sikrer, at det meget givende tiltag fortsætter fremover.

I foråret forsøgte vi os med en ny struktur i Tømmerflåden og Caféen, hvor Caféens personale nu veksler mere end før. Det betyder, at vores tilbud i Caféen er blevet mere alsidigt. Det har ikke kunnet ses på fremmødet, at vi har ændret strukturen, men det virker godt og fleksibelt i dagligdagen, og er kommet for at blive.
Vi har også ændret vores gamle tirsdag-aften-åbning, så Tømmerflåden og Caféen nu er åben efter, hvilke arrangementer vi har på programmet. Dette nye tiltag er blevet meget positivt modtaget af børn og forældre, og virker rigtig godt i praksis.

Brugerrådet i Caféen har kørt et år uden forældrerepræsentant, det har kostet lidt af dynamikken i rådet. Rådet består af tre af Caféens medlemmer, en personale, en forælder og SFO-lederen.
Formålet med brugerrådet er, at medlemmerne skal lære demokrati i praksis, og rådet kan i princippet bestemme “alt”, undtagen personalespørgsmål og Caféens budget.

I SFO’en bøvler vi stadig for at få betalt af på et større underskud, der er opstået, fordi vi har haft et noget vigende børnetal over nogle år.

Dette skoleår

I år har vi særligt fokus på vores aktiviteter. Aktiviteter i afdelingerne, og aktiviteter på tværs. Vi er på en lille skole, og vi vil i større grad udnytte, at alle har mulighed for at kende alle,


samtidig med, at det lokale tilhørsforhold sikres. Det skal personalegruppen arbejde med, og det vil forældrerådet blive inddraget i.

Det bliver et skoleår med en grundig planlægning af den fremtidige struktur i Piratskibet og Skattekisten. Allan Petersen, afdelingsleder i Skattekisten, har – i rigtig god tid – forberedt os på, at han vil holde op til sommer. SFO’ens ledelse har bestemt, at det skal betyde, at Piratskibet og Skattekisten ledelsesmæssigt og administrativt skal slås sammen. Afdelingerne skal fortsætte som selvstændige enheder for børn og personale, med et øget samarbejde på tværs. Hvordan det skal fungere i praksis, skal medarbejdere og ledelse drøfte i løbet af vinter og forår.

Vi er lidt spændte i SFO’en i disse dage, hvor kommunalbestyrelsen lægger de sidste hænder på næste års budget. I budgetforslaget ligger, at alle SFO’er skal lukke en uge i sommerferien, holde lukket de tre dage før påske, samt mellem jul og nytår. Det får betydning for mange familier – og for SFO’en. Nu må vi, budgettet vedtages i starten af oktober.

Og så inviterer vi allerede nu til vores store familiearrangement den 19. juni – i godt vejr og højt humør.
Forældrerådet

Rådet hjælper os ved, fire gange om året, at debattere væsentlige emner fra SFO’ens daglighed, og de udviklingsprojekter vi hele tiden arbejder med. Desuden tager forældrerådets medlemmer emner op på egen hånd. Rådets medlemmer er vigtige sparringspartnere for os pædagoger, og det plejer at være engagerede og vigtige møder, vi holder.

I år skete der en del udskiftning af medlemmer i forbindelse med vores valg, og jeg skal så mange gange takke de, der nu er stoppet, for jeres indsats. Jeg vil gerne takke jer, der fortsætter, og ikke mindst jer, der stillede op i år. Jeg ser frem til nogle gode, diskuterende møder!


Medlemmer af forældrerådet i dette skoleår er:

Skattekisten:
Henrik Birkemose, 0A.
Niels Kromann Kristensen, 0.B.
Thomas Maaløv, 1.A.
Pernille Mellerkær, 2.A.

Piratskibet:
Louise Pengelly, 1.B.
Mette Jensen, 1.B.
Ulla Rahbek, 2.B.

Tømmerflåden/Caféen:
Lone Elster-Delgren, 3.B.
Mette Killerup Pedersen, 4.B.
Jannie Nørgaard, 6.C.

Flemming Brandt

[ Forside ] [ Leder ] [ Fælles ] [ Afrika ]
[ Skattekisten ] [ Piratskibet ] [ Tømmerflåden ] [ Caféen ]